Receptor Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder receptor, varianter, uttal och böjningar av receptor

Receptor synonym, annat ord för receptor, vad betyder receptor, förklaring, uttal och böjningar av receptor.

Vad betyder och hur uttalas receptor

Receptor uttalas re|cept|or och är ett substantiv -n -er [-o´r-].

Receptor betyder:

Ordformer av receptor

Singular

receptor
obestämd grundform
receptors
obestämd genitiv
receptorn
bestämd grundform
receptorns
bestämd genitiv

Plural

receptorer
obestämd grundform
receptorers
obestämd genitiv
receptorerna
bestämd grundform
receptorernas
bestämd genitiv

Receptor är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Andra språk

Receptor på Engelska

  • Receptor

Hur används ordet receptor

  1. Mycket kan inte sägas om en gemensam kemisk struktur inom hallucinogena droger då de olika preparaten ser väldigt annorlunda ut. Förklaringen till olikheten mellan de olika drogernas molekyler, är att det som definierar denna typ av droger är effekterna och upplevelsen av drogen, och inte vilken sorts receptor den binder, som i exempelvis opioidernas fall. Detta gör att det finns ett brett urval av molekyler som kan klassas som hallucinogener då effekterna som skapas av hallucinogener består av ett väldigt stort spann. (wikipedia.org)
  2. Histaminets effekt moduleras av vilken receptor som den binder till. H1 reglerar bl.a. genomsläppligheten i blodkärl, glatt muskulatur och hjärnans sockersyntes. H2 aktiveras i reaktion på adenylatcyklas, och utsöndrar magsyra, blockerar lymfocyternas funktioner, samt utövar effekt på glatt muskulatur. H3 reglerar frisättning av signalsubstanser. (wikipedia.org)
  3. Interleukin-12 receptor brist (wikipedia.org)
  4. Luktsinnet är det sinne som gör att människor och djur kan känna lukt. Människans luktreceptorer, dvs de sinnesceller som registrerar luktämnen, sitter samlade i ett litet organ högst upp i nästaket, area olfactoria. Detta epitelområde består av luktnervceller,stödceller och basalceller. Luktnervcellerna har cilier som receptorerna är placerade på, detta för att öka ytan av epitelet. Varje luktnervcell är kopplad till enbart en typ av receptor. Vävnaden innehåller även körtlar som producerar slem som har till uppgift att skydda cilierna och även hjälpa till att fånga doftämnen. Insekternas luktorgan brukar vara placerat på känselspröten. Luktknölen ligger ovanpå näshålans tak, på silbensplattan. Det är en utväxt av hjärnan som tar emot luktnervcellernas axon och kopplar om dem till hjärnans nervceller. (wikipedia.org)
  5. Mentol påverkar en av kroppens temperatursensorer, en jonkanal benämnd TRP (transient receptor potential). Det finns flera sådana sensorer med ansvar för olika temperaturområden. Den kanal som påverkas av mentol heter TRPM8. Detta är orsaken till att mentol känns kall när den kommer in i näsan där det finns gott om sådana receptorer. Det är samma mekanism med wasabi som ger en närmast smärtsam köldupplevelse i näsan, en upplevelse som kan förväxlas med smak- eller kryddeffekt. (wikipedia.org)
  6. Prostaglandiner bildas i alla vävnader genom enzymatisk omvandling av vissa fleromättade fettsyror, särskilt arakidonsyra. Arakidonsyra utsöndras från cellmembranet ifråga medan något av enzymerna COX1 och COX2 förändrar det till en prostaglandin. Det finns fyra biologiskt aktiva prostaglandiner i människokroppen, av vilka en celltyp endast kan bilda en eller två. De verkar autokrint eller parakrint. COX1 bildar prostaglandiner som i större utsträckning än COX2 upprätthåller balansen under normala förhållanden, medan COX2 oftare bildar prostaglandiner som är involverade i olika sjukdomar. COX2 reagerar med andra ord på signaler från hormoner, på inflammationsalstrande tillstånd, tillväxtfaktorer med mera, och påverkar sjukdomar som exempelvis cancer. Prostaglandinerna verkar genom ett flertal G-proteinkopplade transmembranreceptorer, och kan beroende på vilken receptor det är fråga om påverka aktiviteten i och funktionen på celler såsom adenylatcyklas, cAMP, kalciumomsättning med mera. (wikipedia.org)
  7. Receptor är inom cellbiologin en del av cellen som har till funktion att fånga upp och vidarebefordra signaler (retningar) i till exempel en nervcells omgivning. Mängden receptorer av en viss typ är delvis ärftligt, men påverkas också av yttre omständigheter. Tre stora grupper receptorer binder signalsubstanser, steroider och peptider till sig, men det finns också receptorer för till exempel virus, doftmolekyler, och sköldkörtelhormoner. (wikipedia.org)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.