Reflexion Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder reflexion, varianter, uttal och böjningar av reflexion

Reflexion synonym, annat ord för reflexion, vad betyder reflexion, förklaring, uttal och böjningar av reflexion.

Synonymer till reflexion

Vad betyder och hur uttalas reflexion

Reflexion uttalas re|flex|ion [-k?o´n] el. re|flekt|ion och är ett substantiv -en -er.

Reflexion betyder:

Ordformer av reflexion

Singular

reflexion
obestämd grundform
reflexions
obestämd genitiv
reflexionen
bestämd grundform
reflexionens
bestämd genitiv

Plural

reflexioner
obestämd grundform
reflexioners
obestämd genitiv
reflexionerna
bestämd grundform
reflexionernas
bestämd genitiv

Variantstavning singular

reflektion
obestämd grundform
reflektions
obestämd genitiv
reflektionen
bestämd grundform
reflektionens
bestämd genitiv

Variantstavning plural

reflektioner
obestämd grundform
reflektioners
obestämd genitiv
reflektionerna
bestämd grundform
reflektionernas
bestämd genitiv

Reflexion är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Andra språk

Reflexion på Engelska

  • reflection, reflexion - reflections on the problems of democracy

Hur används ordet reflexion

  1. Hägring är ett optiskt fenomen som beror på ljusstrålarnas brytning och reflexion mot luftlager av olika täthet och som uppträder då atmosfärens brytningsindex varierar med höjden. (källa)
  2. Klassisk musik är musik som är klassisk i betydelsen av något "som har erkänt bestående konstnärligt och kulturellt värde" och att den anses speciellt värdefull och en del av ett kulturarv. En del tonsättare fick under 1800-talet ett slags hjältestatus och deras verk kom att bli standardverk vid de framväxande orkesterinstitutionerna, i operahusen och vid kammarmusicerande. Repertoaren försköts drastiskt från att vid 1700-talets slut ha bestått av musik av samtida, levande tonsättare, till att 100 år senare bestå av musik av i huvudsak "klassiska", ej längre levande tonsättare, förhållandet ändrades från 1:3 till 3:1. Genom en framväxande musikkritikerkår som baserade sin musiksyn på konstfilosofi och musikaliskt kunnande, kom musiken att inlemmas i romantikens diskussion om konst. Bland dessa fanns E.T.A. Hoffmann, Robert Schumann, A.B. Marx och Eduard Hanslick. Föreställningen om att musiken var autonom i förhållandet till texten växte fram och intresset för kompositionsteknik och musikens form, samt erkännandet av att den instrumentala konstmusiken hade ett egenvärde, var faktorer som var förutsättningar för att "klassiskt" kom att bli ett musikbegrepp. Man framhävde musikens "potential för en fördjupad intellektuell reflexion" och den självständiga instrumentalmusiken förknippades också med musik som en "speciell metafysisk andlig spis" som bara ett geni kunde framställa. Därmed etablerades den föreställning om kopplingen mellan klassisk musik och musikgeni som kom att dominera konstmusikens utveckling. (källa)
  3. Reflexion (fysik) – en reflexion av ljus. (källa)
  4. Mångård (paraselene) är ett fenomen på natthimlen som framkallas av månljuset, och är en halo orsakat av reflexion och refraktion av månsken i hexagonala iskristaller i höga cirrusmoln eller cirrostratusmoln. Ett relaterat optiskt fenomen kallas bimåne eller vädermåne. Fenomenen uppstår på samma sätt som vädersolar uppstår av solljuset. (källa)
  5. Optik är läran om ljusets utbredning och brytning (från grek. optikē) och är en gren av fysiken inom vilken förklaringar ges till olika optiska fenomen. Under det tidiga 1000-talet, skrev Alhazen (Ibn al-Haytham) Boken om optik (Kitab al-manazir) i vilken han undersökte reflexion och refraktion och föreslog ett nytt system för att förklara synlighet och ljus grundat på observationer och experiment. (källa)
  6. Radioskugga, ett område som inte kan nås av radiovågor från en eller flera sändare. Motsatsen är radiosikt. När målområdet nås utan att radiovågen utsätts för reflexion mot något, eller brytning på grund av något, talar man om fri radiosikt. (källa)
  7. Reflexion, även reflektion, är en abrupt ändring av riktningen för en vågfront på en yta mellan två olika media så att vågfronten går tillbaka i det medium den kom från. Vanliga exempel är reflexion av ljus-, ljud- och vattenvågor. (källa)
  8. Reflexion (filosofi) – en filosofisk metod, eftertanke. (källa)
  9. Reflexion, även reflektion, är en abrupt ändring av riktningen för en vågfront på en yta mellan två olika media så att vågfronten går tillbaka i det medium den kom från. (källa)

Sök bland ca 39000 synonymer samt ca 88000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.