Rumsren Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder rumsren, varianter, uttal och böjningar av rumsren

Rumsren synonym, annat ord för rumsren, vad betyder rumsren, förklaring, uttal och böjningar av rumsren.

Vad betyder och hur uttalas rumsren

Rumsren uttalas rums|ren och är ett adjektiv -t -a.

Rumsren betyder:

Ordformer av rumsren

Böjning (i positiv) rumsren en ~ + subst. rumsrent ett ~ + subst. rumsrena den/det/de ~ + subst.

Rumsren är ett adjektiv

Adjektiv är en ordklass. Orden i denna ordklass anger egenskaper som stor eller grön, eller tillstånd som stängd eller öppen. Adjektiv talar om hur någonting annat (ofta ett substantiv) är eller uppfattas, till exempel "en fin bil". En vanlig minnesramsa (som även finns i många andra varianter) är: ”Adjektiven sedan lär, hurudana tingen är, till exempel sur och tvär.” Själva ordet "adjektiv" kommer av latinets adjectivum (av adjicere, tillägga).

Hur används ordet rumsren

  1. Begreppet bondkomik är nära besläktat med buskis. Bondkomiken har ansetts vara aningen mer rumsren än buskishumorn. En bondkomiker nöjer sig i regel med att sjunga och berätta om dråpliga händelser och situationer, i buskisen gestaltar man det med hjälp av yttre attribut. Bondkomiska inslag förekommer ännu i många lokalrevyer. Peter Flacks revyfigur Hjalmar Berglund är en gestalt med typiska drag av bondkomik, även om "fräckisarna" i hans fall har en framträdande plats. (källa)
  2. Axelmakterna valde att mildra motståndet mot kommunismen då Tyskland befann sig i pakt med Sovjetunionen, till följd av Molotov-Ribbentroppakten, likaså blev den sovjetiska kommunismen rumsren i USA och Storbritannien då Sovjetunionen bytte sida och anslöt sig till de västallierade under andra världskriget. Nationalister slogs mot kommunister i ett flertal inbördeskrig över hela världen. Konservatismen, liberalismen och nyliberalismen, samt även till viss del socialdemokratin, påverkade till stor del den antikommunistiska utrikespolitiken hos de västerländska staterna, och dominerade bland de antikommunistiska intellektuella strömningarna under senare delen av 1900-talet. (källa)
  3. Pälsen är relativt lättskött, det räcker oftast med en ordentlig genomborstning någon gång per vecka, vid fällning något mer. Den fäller två gånger om året men det är mest underull som lossnar. Chow chowen är en renlig hund och ofta lätt att få rumsren. (källa)
  4. Rasmus Nalle har i många länder varit den första serie som ansetts tillräckligt rumsren för att finnas på bibliotek. (källa)
  5. Andra viktiga strömningar som följde var den politiskt drivna hip-hopen som under 1980-talet leddes av gruppen Public Enemy och den efter den följande opolitiska gangsterrappen under tidiga 1990-talet (varav bland andra Onyx,Tupac Shakur, The Notorious B.I.G., Snoop Dogg, Eminem och Dr Dre är framträdande företrädare). Under senare år har hip-hopen i USA blivit mer och mer rumsren och kommersiellt framgångsrik vilket många kritiker anser lett till en urvattning av musikstilen. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland ca 39000 synonymer samt ca 88000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.