Säker Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder säker, varianter, uttal och böjningar av säker

Säker synonym, annat ord för säker, vad betyder säker, förklaring, uttal och böjningar av säker.

Synonymer till säker

Andra språk

Säker på Engelska

 • safe, sure, certain - absolutely sure, the money is in safe keeping, a reliable source of help in times of crisis
 • reliable, safe - according to reliable information (information from a reliable source)
 • sure, certain - I am sure I am right

Hur används ordet säker

 1. Själv är jag inte säker på hur bilan ska falla: över oansvariga utövare, mjäkiga förbund eller orimliga schemaläggare, men konstaterar att situationen är ohållbar och att Sverige är sämst i klassen. (aftonbladet.se)
 2. De sista förberedelserna är klara och nu råder inga tvivel hur man ska hantera uppkommande situationer något varje lag diskuterat under ett så kallat slutspelsmöte. Där tydliggörs regler, förväntningar, målsättningar och framförallt diskuteras medias roll. Hur tillgängliga ska spelarna vara, vem eller vilka från media ska man vara försiktiga att prata med, vad ska man säga utåt och framförallt när är det fördelaktigt att använda medierna som en megafon för att få ut sitt budskap? Börjar ni uppmärksamma den sista delen gällande megafon och sedan lägger ihop ett plus ett förstår ni i en större utsträckning vad olika tränare vill uppnå när det första de gör efter matcherna är att kritisera tex domarna, utmåla sig som fördelade och att de aldrig får med sig utvisningar. Det finns några som kommer göra det i en större utsträckning än amdra. Var så säker. (expressen.se)
 3. olika länder hade olika "stilar" och ideal under olika perioder, olika musikstilar (till exempel kyrkomusik och världslig/teatermusik) hade olika sätt att ackompanjeras, olika storlekar på ensemblen krävde olika ackompanjemang och så vidare. Vad man under alla omständigheter kan vara säker på är att man inte höll sig till ett strikt fyrstämmigt ackompanjemang genomgående (wikipedia.org)
 4. Det har bland annat påståtts att ämnet kan ge överkänslighetsreaktioner som huvudvärk, svettningar och tryck över bröstet, ett fenomen som brukar kallas för "kinesrestaurangsyndrom" (Chinese Restaurant Syndrome). Det finns inga vetenskapliga belägg för att glutamat kan ge överkänslighetsreaktioner, tvärtom så räknas natriumglutamat snarare som en säker livsmedelstillsats. (wikipedia.org)
 5. En guide (uttal: /'gajd/) är en person (äldre benämning ciceron) eller beskrivning som leder eller visar andra vägen genom ett område, eller beskriver hur man går tillväga med något särskilt. Det kan vara för att till exempel peka ut och informera om sevärdheter, eller för att leda de som guidas längs en säker väg. En guide kan också arbeta på museum. (wikipedia.org)
 6. Med ko avses vanligen en hona av arten nötkreatur (Bos taurus) som har kalvat, det vill säga fött minst en avkomma, och därför producerar mjölk. Även motsvarigheten bland älgar, renar, oxdjur, elefanter, valar och sälar kallas för ko. Ordet går tillbaka på ett germanskt *kwo-, som inte kan ges en säker indoeuropeisk etymologi. (wikipedia.org)
 7. I Jer 34:9, 14 förekommer hebréer i samband med träldom och slaveri. Förekomsten i 2.Mos 21:2 och 5.Mos 15:12 har en liknande kontext. Förekomsten i Jona 1:9 är inte säker eftersom Septuagint läser där ett annat ord, עֶבֶד, ’tjänare’. (wikipedia.org)
 8. det enda vi har säker kunskap om är våra sensationer och bland dem ingår njutning och lidande. (wikipedia.org)
 9. Monica Peterssons "Att genuszappa på säker eller minerad mark" 2007, (wikipedia.org)
 10. Ordet används även i uttryck som "vara på sitt eget hemman" eller "vara på eget hemman" för att beskriva någon som är fullt hemmastadd eller säker på sin sak. (wikipedia.org)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.