Säkert Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder säkert, varianter, uttal och böjningar av säkert

Säkert synonym, annat ord för säkert, vad betyder säkert, förklaring, uttal och böjningar av säkert.

Synonymer till säkert

Andra språk

Säkert på Engelska

 • undoubtedly, certainly, probably - such a solution is certainly best

Hur används ordet säkert

 1. Garfågel (Pinguinus impennis) var en fågelart tillhörande familjen alkor. Garfågeln kunde inte flyga men den var mycket skicklig på att dyka och den var en havslevande fågel vars hemvist var norra Atlanten. Den dog ut under 1800-talet på grund av alltför intensiv jakt. Den jagades främst för sitt kött och sitt dun, men även för sitt skinn och fett. Insamling av ägg bidrog också till att bestånden minskade. De två sista säkert identifierade exemplaren dödades den 3 juli 1844 på ön Eldey utanför Islands kust. Det finns några obekräftade uppgifter att garfågel skulle ha observerats ännu något tiotal år senare. Idag finns uppstoppade exemplar av garfågeln i åtskilliga museer. (wikipedia.org)
 2. I Norden har vi haft en rik bondedemokrati. Vikingarna hade på sina handelsresor och rövarstråt ett stort behov att ty sig till varandra. Hemmavid fanns ättegemenskapen och dessa gemensamhetsinrättningar kom att inbakas i det nordiska gille-väsendet. Gillet i Bjälbo var nog unga handelsmän som hade gått ihop ett bolag under sina vikingafärder i österled.[källa behövs] Det är inte ens säkert att de var kristna, för Bjälbostenen saknar kristen utsmyckning. (wikipedia.org)
 3. Gravensteiner är en äppelsort vars ursprung inte är helt säkert, men det tros att äpplet har sitt ursprung i staden Gråsten (tyska: Gravenstein) i södra Jylland, Danmark. Äpplet är känt sedan omkring 1669. Gravensteiner är ett saftigt lätt syrligt äpple, med fast krispigt fruktkött och god arom. Gravensteiner passar lika bra som ätäpple, som matäpple. Blomningen på detta äpple är sen och äpplet pollineras av bland andra Aroma, Discovery, Eldrött Duväpple, Filippa, Guldborg, Gyllenkroks Astrakan, James Grieve, Katja, Maglemer, Mio, Oranie, Stenbock, Summerred, Säfstaholm, Transparente Blanche och Åkerö. Skördas september – början december. (wikipedia.org)
 4. På 900-talet placerades gravarna i anslutning till gårdar och byar i så kallade ättehagar. Under yngre järnåldern brändes vanligen den döde på bål, de brända benen samlades ihop med personliga föremål i ett lerkärl, sedan begravdes de döda ofta tillsammans med äldre generationer i stensättningar eller ibland i gravhögar. Tidigare ansågs det begravningssättet vara det gängse för järnålderns begravningsskick, men i själva verket var det ganska begränsat och verkligheten är mycket mer komplex. Många gravar är skelettgravar, särskilt efter rika stormän, barn, och för de som konverterat till kristendomen, men i andra områden där människorna höll fast vid sin gamla tro är skelettgravar mycket ovanliga. I regel har benen från bålen blivit tvättade innan de placerats i gravgömman. Helt uppenbart är också att endast vissa ben valts ut och väldigt ofta är de också krossade i småbitar - möjligen med de malstenar man hittat i stensättningar. Det var inte heller säkert att benen alltid grävdes ned i gravgömman. Inte helt ovanligt var att benen i stället ströddes över graven, placerades runt stenar eller på andra platser inom gravfältet. (wikipedia.org)
 5. Med hjälp av ett graviditetstest kan en graviditet fastställas eller uteslutas. Tester för hemmabruk finns tillgängliga att köpa i butiker och på apotek och är relativt enkla att utföra på egen hand. En provsticka doppas då i urin och visar därefter på bara någon minut ett svar med över 90 procents tillförlitlighet, förutsatt att testet utförs på rätt sätt. Graviditetstestet reagerar på ett hormon som heter humant koriongonadotropin (hCG) som endast förekommer hos gravida, eftersom det utsöndras från moderkakan. Idag finns tester som man kan ta upp till fyra dagar innan förväntad mens och ändå få ett säkert resultat. (wikipedia.org)
 6. Liksom övriga arter av samma släkte ruvar göken inte själv, utan överlämnar sina ägg liksom ungarnas uppfödande åt andra fåglar, så kallad häckningsparasitism. Vanligen lägger göken sitt ägg i bon av fåglar som är betydligt mindre än göken själv, till exempel hos sångare. I varje bo lägger gökhonan endast ett ägg och i de fall där det finns 2 eller 3 gökägg i ett och samma bo är det säkert ägg av olika honor. I förhållande till gökens kroppsstorlek är gökägget ovanligt litet. Till färgen är det mycket varierande och ofta finns en viss överensstämmelse mellan gökäggets färg och färgen hos fosterföräldrarnas ägg. Hittar inte honan lämpliga värdfamiljer blir hon allt mer desperat och lägger sina ägg hos större, ineffektivare fåglar. Gökägg har hittats hos doppingar, fasaner, ljungpipare, skator och kajor. (wikipedia.org)
 7. Lekhage – en slags möbel som skapar ett avgränsat utrymme där ett eller flera barn kan leka säkert (wikipedia.org)
 8. Sverige är för kallt för att denna värmeälskande orm helt ska trivas. I Finland finns den endast på Åland, i Norge längs sydkusten, där den dock kan vara lokalt allmän. I Danmark finns inget säkert fynd senare än från 1914, även om en trovärdig observation har gjorts 1947 i Sønderjylland, och det är troligt att den är försvunnen i det landet. (wikipedia.org)
 9. Enligt svenska trafikförordningen 1998:1276 måste helljus användas av bil, motorredskap klass I, tung terrängvagn, motorcykel eller moped klass I som framförs på väg när förarens synfält med hänsyn till fordonets hastighet annars inte är tillräckligt för att fordonet skall kunna föras säkert. När helljus används behöver inte halvljus eller främre positionsljus användas samtidigt. (wikipedia.org)
 10. Man vet inte säkert varför hicka uppstår, men vissa aktiviteter såsom att under en längre tid ha utsatts för kyla, äta hastigt, skratta, svälja luft, dricka kall dryck tillsammans med varm mat, äta mycket varm eller starkt kryddad mat, nikotin eller att hosta kan orsaka hicka. (wikipedia.org)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Populärast: