Sämst Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder sämst, varianter, uttal och böjningar av sämst

Sämst synonym, annat ord för sämst, vad betyder sämst, förklaring, uttal och böjningar av sämst.

Synonym till sämst

Vad betyder och hur uttalas sämst

Sämst uttalas sämst ad och är ett verb.

Sämst betyder:

Ordformer av sämst

Ordform(er) sämst adverb

Andra språk

Sämst på Engelska

  • worst

Hur används ordet sämst

  1. Själv är jag inte säker på hur bilan ska falla: över oansvariga utövare, mjäkiga förbund eller orimliga schemaläggare, men konstaterar att situationen är ohållbar och att Sverige är sämst i klassen. (aftonbladet.se)
  2. Det finns ett stort antal olika uppfattningar om vad rättvisa innebär. Inom modern moralfilosofi tenderar demokrati att ha en betydande plats inom rättviseteorier, även om det råder delade meningar om vilket värde denna har. Enligt vissa förespråkare av den deliberativa demokratin har demokratin ett egenvärde, medan exempelvis utilitarister ger den ett sekundärt värde, nämligen som ett medel till att uppnå den största möjliga nyttan. Den i särklass mest betydande teorin om rättvisa i modern tid är den som filosofen John Rawls formulerade i sin En teori om rättvisa (1971). Rawls ger ett kontraktualistiskt försvar av sin teori, som i korthet går ut på att varje individ har ett antal okränkbara friheter och att sociala och ekonomiska ojämlikheter endast är rättfärdigade om de är till nytta för de sämst ställda i samhället. Några år efter publicerandet av Rawls bok utkom Robert Nozicks Anarki, stat och utopi (1974), som har spelat en viktig roll för den libertarianska traditionen. Socialister har tenderat att se upphävandet av klassamhället och det privata ägandet av produktionsmedlen som ett viktigt steg till, eller en förutsättning för, ett rättvist samhälle. (wikipedia.org)
  3. Ryggradens S-form och dess växlande uppbyggnad av hårda och mjuka element gör att den är rörlig, elastisk och kan uppta elastisk energi som strävar efter att föra den tillbaka till neutralställningen. Stötdämpningen bidrar till att skydda synen, balansorganet och hjärnan. En av de frekvenser som systemet tål sämst ligger i området 4-6 Hz. Maskinbuller och dylikt som ligger i det frekvensområdet betecknas som arbetsbelastning. (wikipedia.org)
  4. Bruket av muschen spreds snabbt till de lägre samhällsskikten, både i Frankrike och runt om i övriga Europa. Det blev en statussymbol som även den sämst bemedlade medborgaren nyttjade. Placeringen av dessa "franska flugor" varierade och fick med tiden olika betydelser. (wikipedia.org)
  5. I Sverige inom bland annat fotbollen flyttas i slutet av varje säsong två eller tre lag upp från Superettan till Allsvenskan, medan två eller tre lag från Allsvenskan flyttas ned. De två bäst placerade i Superettan direktuppflyttas till Allsvenskan, medan det tredje placerade laget i Superettan får kvala mot det tredje sista laget i Allsvenskan, om vilket av lagen som skall spela i Allsvenskan kommande säsong. Samtidigt flyttas de två sämst placerade i Allsvenskan direkt ned till Superettan, medan laget på 14:e plats (det tredje sist placerade) i Allsvenskan får kvala mot det tredje bästa laget i Superettan, om vilket av lagen som skall spela i Allsvenskan kommande säsong. (wikipedia.org)
  6. Enligt Reportrar utan gränsers "Worldwide Press Freedom Index 2007" var Island, Norge, Estland, Slovakien, Belgien, Finland och Sverige de länder som hade mest tryckfrihet i världen. De länder som hade sämst tryckfrihet var Kuba, Burma, Turkmenistan, Nordkorea, Iran och Eritrea. (wikipedia.org)
  7. Fairtrade, tidigare Rättvisemärkt, eller Reilu Kauppa/Rejäl handel (i Finland) – är en produktmärkning av råvaror, främst livsmedel, som syftar till att förbättra arbets- och levnadsvillkor för odlare och anställda i länder med utbredd fattigdom genom rättvis handel. Märkningen innebär att produkten uppfyller de internationella Fairtrade-kriterierna, som grundar sig på ILO:s åtta kärnkonventioner. Till exempel ska bönder och arbetare ha rätt till den nationellt lagstadgade minimilönen. Fairtrade eftersträvar att gynna det första ledet i handelskedjan, där villkoren oftast är sämst. (wikipedia.org)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Populärast: