Sömnapné Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder sömnapné, varianter, uttal och böjningar av sömnapné

Sömnapné synonym, annat ord för sömnapné, vad betyder sömnapné, förklaring, uttal och böjningar av sömnapné.

Vad betyder och hur uttalas sömnapné

Sömnapné uttalas sömn|apné och är ett substantiv -n -er.

Sömnapné betyder:

Ordformer av sömnapné

Singular

sömnapné
obestämd grundform
sömnapnés
obestämd genitiv
sömnapnén
bestämd grundform
sömnapnéns
bestämd genitiv

Plural

sömnapnéer
obestämd grundform
sömnapnéers
obestämd genitiv
sömnapnéerna
bestämd grundform
sömnapnéernas
bestämd genitiv

Sömnapné är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Hur används ordet sömnapné

  1. Snarkning är det ljud som uppkommer vid vibrationen av mjukdelar i övre luftvägarna under sömn. Snarkning är väldigt vanligt i befolkningen och kan vara ett tecken på obstruktivt sömnapnésyndrom. Dock har endast en bråkdel av snarkare sömnapnéer. Snarkning förvärras ofta vid förkylning, alkoholpåverkan och ryggläge. (källa)
  2. Sömnapnésyndrom avser en kombination av mer än ett visst antal andningsstörningsepisoder per timme under sömn, den nedre gränsen är något omtvistad men vanligtvis anges 5 till 15 apnéer, om vardera minst 10 sekunder, per timme som nedre gräns för mild sömnapné, 15 till 30 apnéer som måttlig och mer än 30 som svår sömnapné. Dagsymptomen yttrar sig i form av trötthet, sömnighet, huvudvärk eller koncentrationssvårigheter. Andningsstörningarna kan antingen vara totala, det vill säga ett upphävt luftflöde, och kallas då apnéer, eller partiella, det vill säga ett nedsatt luftflöde, och kallas då hypopnéer. Ofta är åtminstone de längre andningsstörningarna associerade med en nedgång i artärblodets syremättnad, en desaturation. (källa)

Sök bland ca 39000 synonymer samt ca 88000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.