Sammanblandning synonym, annat ord för sammanblandning, vad betyder sammanblandning, förklaring, uttal och böjningar av sammanblandning.

Synonymer till sammanblandning

Sammanblandning översättning

Engelska

confusion

Hur används ordet sammanblandning

  1. Grahamsmjöl kallas för en fullkornsprodukt eftersom man vid tillverkningen av grahamsmjöl tar hand om hela vetekornet. Det finns två olika metoder att framställa det på. Det kan göras med hjälp av stenmalning och malning i industriell valskvarn. I det förstnämnda mals hela sädesslaget mellan två stenar, och det som kommer ut är den färdiga produkten. Hur tätt stenarna ligger mot varandra avgör hur finmalet mjölet blir. I valskvarnen är det en längre process med vattenånga och separering av vetets olika delar, innan slutligen sammanblandning sker i önskade proportioner. (wikipedia.org)
  2. Vidgning eller byte av kontext eller sammanblandning av likartade kontexter under ett resonemang är en vanlig källa till felslut. (wikipedia.org)
  3. Fågeln kallades på svenska tidigare enbart islom. Epitetet svartnäbbad tillkom för att minimera risk för sammanblandning med vitnäbbad islom. (wikipedia.org)
  4. Namnet potatis kommer via engelska potatoes (pl.) från spanskans "patata", som kommer av en sammanblandning av namnet på sötpotatis "batata", (Ipomoea batatas), och "papa", som är den vanligaste benämningen i spansktalande länder och är lika med quechuans "papa". (wikipedia.org)
  5. Katakres är en (till synes) ologisk sammanblandning av ord, uttryck eller bilder som kan vara både medveten och omedveten. Ordet katakres kommer från grekiskans κατάχρησις (katachresis) som betyder ”missbruk” (jämför latinets abusio). En katakres kan vara humoristiskt menad eller en helt ofrivillig groda. (wikipedia.org)
  6. Det äldsta kända lasarettet var det 1423 inrättade karantänssjukhuset för pestsjuka på ön Santa Maria di Nazareth, nuvarande Lazzaretto Vecchio, utanför Venedig och det är från detta som ordet kommer. Från namnet har bildats det italienska ordet nazareto som beteckning för sjukhuset. Senare har begynnelsebokstaven bytts ut mot l, sannolikt som en sammanblandning med den bibliske Lazarus och blivit lazzaretto eller lazzeretto, som båda används i nutida italienska. (wikipedia.org)
  7. En luftluss kan även användas för passage mellan miljöer som innehåller olika gaser snarare än olika lufttryck, för att minimera eller förhindra gasernas sammanblandning. (wikipedia.org)
  8. Elementet (ett enskilt värde eller uttryck i matrisen) i en matris A (godtyckliga matriser betecknas normalt A, B och C) i den i:te raden och j:te kolumnen brukar betecknas med ai,j eller A[i,j]. Det är vanligt att matriser avgränsas antingen med stora rundade parenteser eller med stora hakparenteser. (Avgränsning med enbart raka streck utan hakar brukar inte användas, för att undvika sammanblandning med determinanter.) (wikipedia.org)
  9. Snedvridande faktor (relaterat till confounding, sammanblandning av orsaksfaktorer) (wikipedia.org)
  10. Konciliet i Chalcedon år 451 fastslog att Kristus har två naturer som "är oskiljaktigt och oupplösligt förbundna utan förvandling eller sammanblandning", dyofysitism. Enligt monofysiterna hade Kristus efter inkarnationen endast en natur, den gudomliga. (wikipedia.org)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.