Sanitär Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder sanitär, varianter, uttal och böjningar av sanitär

Sanitär synonym, annat ord för sanitär, vad betyder sanitär, förklaring, uttal och böjningar av sanitär.

Synonymer till sanitär

Vad betyder och hur uttalas sanitär

Sanitär uttalas san|it|är [-ä´r] och är ett adjektiv -t -a.

Sanitär betyder:

Ordformer av sanitär

Böjning (i positiv) sanitär en ~ + subst. sanitärt ett ~ + subst. sanitära den/det/de ~ + subst.

Sanitär är ett adjektiv

Adjektiv är en ordklass. Orden i denna ordklass anger egenskaper som stor eller grön, eller tillstånd som stängd eller öppen. Adjektiv talar om hur någonting annat (ofta ett substantiv) är eller uppfattas, till exempel "en fin bil". En vanlig minnesramsa (som även finns i många andra varianter) är: ”Adjektiven sedan lär, hurudana tingen är, till exempel sur och tvär.” Själva ordet "adjektiv" kommer av latinets adjectivum (av adjicere, tillägga).

Andra språk

Sanitär på Engelska

  • sanitary - the refuse dump is a public health hazard

Hur används ordet sanitär

  1. Indiska regeringen hade redan 1837 börjat reglera kuliutförseln genom kontrollerande lagstiftning rörande kuliernas behandling under transporten, kontraktstidens begränsning, de utvandrades rätt till fri återresa efter dess utlöpande och så vidare. Dessa tid efter annan skärpta kontrollbestämmelser sammanfattades i emigrationslagarna av 1864 och 1869, och sedermera har denna skyddslagstiftning gång efter annan ytterligare utvecklats. Den stadgar bland annat att emigrantvärvning får ske endast genom av staten godkända agenter, att transportfartygen skall undergå noggrann sanitär inspektion, att kontraktens innehåll på förhand noga bekantgörs för kulierna och att dessa efter viss tid garanteras fri hemresa. (wikipedia.org)
  2. Sanitär (från franskans sanitaire sundhets-, hälsovårds-, hygienisk) avser militär sjukvårdspersonal. Termen används inom Finlands försvarsmakt. (wikipedia.org)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.