Sjöingenjör Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder sjöingenjör, varianter, uttal och böjningar av sjöingenjör

Sjöingenjör synonym, annat ord för sjöingenjör, vad betyder sjöingenjör, förklaring, uttal och böjningar av sjöingenjör.

Vad betyder och hur uttalas sjöingenjör

Sjöingenjör uttalas sjö|ingenj|ör och är ett substantiv.

Ordformer av sjöingenjör

Singular

sjöingenjör
obestämd grundform
sjöingenjörs
obestämd genitiv
sjöingenjören
bestämd grundform
sjöingenjörens
bestämd genitiv

Plural

sjöingenjörer
obestämd grundform
sjöingenjörers
obestämd genitiv
sjöingenjörerna
bestämd grundform
sjöingenjörernas
bestämd genitiv

Sjöingenjör är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Hur används ordet sjöingenjör

  1. En sjöingenjör i Sverige arbetar främst som fartygsingenjör eller teknisk chef ombord på fartyg. De återfinns i flera olika branscher relaterade till sjöfart: Nybyggnations- och underhållsvarv, propellertillverkare, maskintillverkare, klassningssällskap, maritima myndigheter, maritima skadeförsäkringsbranschen, underhållsföretag, maritima miljöföretag. Sjöingenjörer återfinns även inom kärnkraften, oljeraffinaderier, oljeborrplattformar, processindustrin, energiföretag, tekniska chefer vid sjukhus, konsultföretag, serviceingenjörer, kvalitet och underhåll inom tillverkningsindustrin.
  2. Sjöingenjör översätts på engelska till "Marine Engineer" och skall ej förväxlas med svenska Mariningenjör som på engelska översätts till "Naval Engineer". Ett annat namn för sjöingenjörer som är anställda ombord på fartyg är maskinist.
  3. Utbildningar till sjöingenjör finns på Sjöfartshögskolan i Kalmar som är en del av Linnéuniversitetet och Chalmers Tekniska högskola. Tidigare fanns på båda skolorna två sjöingenjörsprogram, ett 3-årigt och ett 4-årigt, men nuförtiden finns bara den fyraåriga kvar. Den fyraåriga utbildningen riktar sig till dem som inte har varit till sjöss i 36 månader tidigare och därmed behöver praktik i sin utbildning för att bli behöriga att arbeta som sjöingenjörer. Det är idag ovanligt att studenter har den erfarenheten innan de börjar på utbildningen och därmed ingår 10 månaders praktik ombord på fartyg som en del av utbildningen. (wikipedia.org)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.