Skällsord Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder skällsord, varianter, uttal och böjningar av skällsord

Skällsord synonym, annat ord för skällsord, vad betyder skällsord, förklaring, uttal och böjningar av skällsord.

Synonym till skällsord

Vad betyder och hur uttalas skällsord

Skällsord uttalas skälls|ord och är ett substantiv.

Ordformer av skällsord

Singular

skällsord
obestämd grundform
skällsords
obestämd genitiv
skällsordet
bestämd grundform
skällsordets
bestämd genitiv

Plural

skällsord
obestämd grundform
skällsords
obestämd genitiv
skällsorden
bestämd grundform
skällsordens
bestämd genitiv

Skällsord är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Hur används ordet skällsord

  1. I dag används idiot som ett skällsord. (källa)
  2. Skällsord eller okvädingsord (även invektiv) är ett smädligt yttrande om någon eller en ärerörig beskyllning mot någon. (källa)
  3. Å andra sidan kan personer med relevanta synpunkter bli anklagade för att vara konspirationsteoretiker och själva begreppet konspirationsteoretiker används huvudsakligen pejorativt, det vill säga som skällsord. Benägenheten att tro på konspirationsteorier benämns konspirationism. (källa)
  4. Fä, liksom boskap, har enligt SAOB från 1926 främst kommit att användas om nötboskap, och kan också användas om djur i allmänhet. Speciellt används uttrycket "fjäderfä" om tamfåglar. Fä som i "fäbod". Fä användes också som skällsord. (källa)
  5. Kretin har tidigare använts som ett skällsord, jämför idiot. Kretin kommer av franska crétin, en dialektform av chrétien som betyder kristen. (källa)
  6. Könsord är ord av slangkaraktär som syftar på könsorgan, vanligen av grövre karaktär, på svenska exempelvis kuk, fitta och mutta. Könsord används ofta som skällsord eller svordom. I bland annat Sverige under 1900-talet har könsord av många ansetts som "fulare" än "vanliga" svordomar. Könsord är också vanligt som klotter på offentliga toaletter, till exempel på skolor, restauranger och sportanläggningar. Dock används könsorden idag allt oftare i såväl massmedia som i litteraturen och därvid inte bara i den enklare litteraturen. Språkforskaren Karin Milles har i sin bok Kung Karl och kärleksgrottan undersökt hur könsorden speglar stereotypa könsroller och där kvinnans könsorgan beskrivs eufemistiskt medan mannens organ ofta beskrivs i maktmetaforer. (källa)
  7. -halva är ett efterled i en yrkesbeteckning inom skråyrkena. Det syftar på en lärling, ännu inte fullärd hantverkare, till exempel smedlärling, "halv smed". Det kunde även användas som skällsord för en dålig hantverkare. Exempel på yrken med efterledet "-halva" är: skomakarhalva, smedhalva och dränghalva. (källa)
  8. Norrbagge eller bara bagge är ett gammalt svenskt skällsord för norska män. Varianten bagge finns belagt så tidigt som 1525, och sammansättningen norrbagge har förekommit åtminstone sen 1604. Oklara källor gör gällande att Birger jarl redan påsken 1257 instruerat sina män att inte kalla de norska gästerna för baggar, men detta kan vara en skröna, då källan hänvisar till en norsk konungasaga. (källa)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Populärast: