Skilsmässa Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder skilsmässa, varianter, uttal och böjningar av skilsmässa

Skilsmässa synonym, annat ord för skilsmässa, vad betyder skilsmässa, förklaring, uttal och böjningar av skilsmässa.

Synonym till skilsmässa

Hur används ordet skilsmässa

  1. Vid skilsmässa delas giftorättsgodset lika mellan makarna. Vid arvskiften likaså, dock kan den framlidne maken göra den andre i stort sett arvslös (med undantag för 4 basbelopp). Giftorätt är samma som bodelning. (källa)
  2. I Sverige erhåller en kvinna titeln grevinna när hon ingår äktenskap med en greve. Efter en skilsmässa behåller kvinnan inte sin titel. I Sverige tituleras en ogift dotter till en greve "fröken" eller "högvälborna fröken". (källa)
  3. En maka, hustru eller fru är en kvinnlig partner i ett äktenskap. Om kvinnans man dör, kallas hon för änka. Rättigheterna och skyldigheterna som makan har i förhållande till sin partner, och hennes status i samhället och i lagen, är olika beroende på kultur, och har varierat genom tiderna. Makans status kan avbrytas genom en skilsmässa, upplösning eller den andra partnerns död. (källa)
  4. Sedan föregående år befann sig Frankrike i krig med Österrike (drottning Marie-Antoinettes hemland), men trots detta lyckades jakobinerna, inte minst tack vare sin starka partiorganisation, ändå behålla greppet om sin egen maktställning och försvara revolutionen. Under 1793 genomförde de en rad politiska reformer, som exempelvis införandet av den allmänna skolgången, en ny demokratisk konstitution, inkluderande 1793 års deklaration av de mänskliga rättigheterna, jordlottsreformer till stöd för de fattiga och fri skilsmässa. Som en del av sin omstörtande politik, och som en bekräftelse på sin politiska seger, avskaffade jakobinerna i oktober samma år den kristna (gregorianska) kalendern, och införde revolutionskalendern, markeringen för att en ny tid var kommen. Och under 1794 inleddes, under Robespierres personliga ledning, firandet av den nye guden, Det Högsta Väsendet ("Förnuftet"). (källa)
  5. Efter 1529, då lordkanslern och kardinalen Thomas Wolsey avsattes efter att ha fördröjt Henrik VIII:s skilsmässa, blev det allt vanligare med högadliga ämbetsinnehavare utan kyrklig bakgrund. Under 1500- och 1600-talen anförtroddes förvaltningen av rikssigillet och lordkanslerns övriga befogenheter ofta åt en annan ämbetsman, lord keeper (storsigillbevarare), eller åt en nämnd av flera personer. Till en början var det praxis att adliga personer utnämndes till lordkansler och icke-adliga till storsigillbevarare. Den siste som innehade titeln lord keeper var Robert Henley som 1760 upphöjdes till baron och året därpå till lordkansler. Därefter och fram till 2007 var det en undantagslös regel att lordkanslern förlänades pärsvärdighet i de fall han inte redan hade det. Vid katolikernas emancipation 1829 undantogs lordkanslersämbetet från de poster till vilka katolikerna hade tillträde till. Först 1974 tilläts katoliker att tillträda tjänsten som lordkansler. (källa)
  6. Vid en eventuell senare skilsmässa består den gemensamma vårdnaden. Det innebär att föräldrarna ska fortsätta att tillsammans bestämma om viktiga frågor som rör barnet, men det behöver inte innebära att barnet ska bo lika mycket hos vardera föräldern. (källa)
  7. En skilsmässa eller en äktenskapsskillnad är ett upplösande av ett äktenskap på initiativ av en eller flera av parterna, innan någon av makarna har dött. Ett påtvingat upplösande kallas upplösning av äktenskap. Beroende på under vilka former och lagar äktenskapet ingåtts, kan vissa eller alla parter vara förbjudna från att begära skilsmässa i vissa länder. Begreppet separation kan åsyfta parter i samboförhållande och registrerat partnerskap som går skilda vägar, se upphörande av samboförhållande. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.