Skratt Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder skratt, varianter, uttal och böjningar av skratt

Skratt synonym, annat ord för skratt, vad betyder skratt, förklaring, uttal och böjningar av skratt.

Synonymer till skratt

Andra språk

Skratt på Engelska

  • laugh, laughter - roar of laughter, shriek with laughter, a peal of laughter

Hur används ordet skratt

  1. Det är ytterligare en gammal gubbe att konkurrera ut. Vi har haft några sådana här nu, säger Jonsson med ett skratt till tidningen. (källa)
  2. Det var en pik mot att "Lady bird"-skaparen Greta Gerwig inte fanns med, som rev ner krassa skratt hos den Metoo-präglade publiken. (källa)
  3. Vi morsar på varandra i Ica-butiken. Men nej, jag har inte berättat för honom om detta (skratt). (källa)
  4. Gråt framkallas framför allt av känslor som upplevs som negativa, exempelvis sorg och förtvivlan, men kan även framkallas av oerhörd lycka eller andra starkt upplevda känslolägen. Gråt kan också framkallas på grund av fysisk smärta. Precis som skratt och gäspningar tenderar gråt vara socialt "smittsamt". (källa)
  5. Det nyfödda barnet upp till två månaders ålder producerar små "knirp", skrik och reflexmässiga uthållna ljud, sk. vegetativa ljud. Från ca två månaders ålder producerar barnet sk "Cooing", vilket innebär mer vokaliserade ljud. Barnet producerar kvasivokaliska ljud (skratt, hahaha). Vid fyra månaders ålder börjar barnet "Röstlek", ofta med mycket hög röststyrka, som att blåsa med läpparna samt producera långa vokaler och mycket klusiler. Iterationsjoller börjar uppträda vid ca sex månaders ålder. Jollret har en reduplicerande form, med en konsonant-vokal-struktur (KV) som återkommer – bababa, mamama. (källa)
  6. Komedi är ett drama, ett TV-program eller en film som syftar till att väcka glädje hos åskådaren eller rentav locka till skratt. (källa)
  7. Ett litet spädbarn som bara är några veckor gammalt roas av föräldrarnas röst, mimik och kroppskontakt. Så småningom lär sig barnet att härma de vuxna genom sång- och fingerlekar, rim och ramsor. När barnen blir äldre, leker de gärna två och två eller i större grupper. Det kan handla om fri lek, rollekar eller mera organiserade lekar efter bestämda regler. Genom att iaktta och härma vuxna och föreställa sig olika situationer i vardagslivet lär sig barn nya färdigheter och förhållningssätt gentemot omgivningen. Inom ramen för leken lever sig deltagarna in i en fantasivärld och prövar roller som skiljer sig från det vanliga livet. Vissa lekar innehåller tävlingsmoment som går ut på att mäta styrka, snabbhet eller slagfärdighet, ofta på ett humoristiskt och skämtsamt sätt. Sällskapslekar ger deltagarna tillfälle att lära känna varandra under avslappnade former. Synen på barns lek som något onyttigt i motsats till arbetet förändrades under upplysningstiden på 1700-talet då intresset väcktes för leken som en effektiv metod för inlärning. När leken är som bäst ger den både spänning och skratt samtidigt som man lär sig något nytt. (källa)
  8. Nöje är ett tillstånd då man upplever roliga och vanligen underhållande händelser och situationer och kopplas samman med njutning, lycka och skratt. Nöje kan också upplevas genom hågkomsten av händelser och situationer som gav upphov till nöje i det förflutna. (källa)
  9. Skratt är en spontan fysiologisk process hos människor som kännetecknas av en rad hastiga ut- och inandningar tillsammans med rytmiskt växelvis spända och avslappnande stämband som tillsammans ger upphov till ett karaktäristiskt ljud, ofta som en konsekvens av humor. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.