Slav Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder slav, varianter, uttal och böjningar av slav

Slav synonym, annat ord för slav, vad betyder slav, förklaring, uttal och böjningar av slav.

Synonymer till slav

Vad betyder och hur uttalas slav

Slav uttalas slav och är ett substantiv -en -er.

Slav betyder:

Ordformer av slav

Singular

slav
obestämd grundform
slavs
obestämd genitiv
slaven
bestämd grundform
slavens
bestämd genitiv

Plural

slaver
obestämd grundform
slavers
obestämd genitiv
slaverna
bestämd grundform
slavernas
bestämd genitiv

Slav är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Andra språk

Slav på Engelska

 • slave - slave trade, traffic, slave to drugs, slave-driver
 • Slav

Hur används ordet slav

 1. Förr i tiden, särskilt under antiken, fanns skuldslaveri. Skuldsatta tvingades arbeta åt fordringsägaren tills skulden var betald. Den skuldsatte kunde också säljas som slav, som en avbetalning av skulden. (wikipedia.org)
 2. När Christofer Columbus anlände till Hispaniola 1492 beboddes ön av Arawak-indianer, som inom 25 år praktiskt taget utplånades av spanjorerna. 1697 överlät Spanien den västra tredjedelen av ön till Frankrike, som med hjälp av afrikanska slavar och en mycket allvarlig miljöförstöring gjorde sig stora inkomster på skogsbruk och sockerbaserade industrier. Toussaint l'Ouverture, en före detta slav organiserade under det sena 1700-talet en disciplinerad och flexibel armé. Med denna som bas organiserade han huvuddelen av öns 500 000 förslavade afrikaner i ett uppror. Dessa körde inte bara ut spanjorer utan även brittiska inkräktare som hotade kolonin. Han skapade stabilitet och välstånd genom åtgärder som att återlämna jord till brukarna. Han förnyade också handelsbanden med Storbritannien och USA. (wikipedia.org)
 3. Husfrid anses vara genombrottet för författaren och den innehåller dikten Äktenskapsfrågan som inleds med raden "Vara vit mans slav". (wikipedia.org)
 4. Som fenomen har huvudjakt varit föremål för intensiva diskussioner bland antropologer för dess sociala aspekter och bakomliggande motiv. Teman som kommer fram i antropologiska skrifter om huvudjakt inkluderar förödmjukelse av den slagne, rituellt våld, kosmisk balans, ett bevis på manlighet, kannibalism, prestige och som ett sätt att säkra att offret tjänar en som slav i livet efter detta. Nutida forskare är allmänt överens om att den primära funktionen var ceremoniell och var en del i att strukturera, förstärka och försvara hierarkiska förhållanden mellan samhällen och individer. En del experter hävdar att utövandet härrörde från tron på att huvudet innehöll själen och livskraften, och att man då kunde överta offrets kraft och styrka genom att ta dennes huvud. (wikipedia.org)
 5. I det antika Rom syftade det på en slav som läste högt för sin herre. Vanligtvis är det en form av lärare med en högre titel än adjunkt och en lektor har vanligtvis avlagt doktorsexamen. Ursprungligen användes det främst om lärare vid läroverk och folkskoleseminarier. Vissa utlandsfödda universitetslärare gick under benämningen "universitetslektorer", något som förekom vid universiteten i Uppsala och Lund men även i Köpenhamn, Berlin, Wien, Warszawa, Prag, London, Paris och Rom. (wikipedia.org)
 6. Under 1820-talet förekom en avsevärd skriftväxling i slavfrågan mellan Storbritannien och dess kolonier, och det som särskilt diskuterades var slavarnas status. Slavarna var upprörda över att deras situation inte förändrats trots att den brittiska slavhandeln upphört. Under 1824 utbröt en slavrevolt på Jamaica, följt av ett mer omfattande slavuppror 1831 lett av den svarte baptisten Samuel Sharpe. I juni 1833 skrev den brittiske guvernören på Jamaica en proklamation för att klargöra slavarnas ställning. I december 1833 formulerade den brittiska regeringen en proposition om avskaffandet av slaveriet, och denna trädde i kraft den 1 augusti 1834. Men förändringen innebar endast att slavarna blev livegna "lärlingar" i stället, de förblev arbetskraft för samma slavägare på samma plantager. Systemet var ett misslyckande, och slavarna fick obegränsad frihet den 1 augusti 1838. (wikipedia.org)
 7. Kreol har även betecknat ättlingar till européer som fötts i de centralamerikanska kolonierna, ofta med en förälder med ursprung i den afrikanska slav- eller ursprungsbefolkningen. De ansågs inte ha samma kopplingar till Europa, och därigenom hade de inte samma status, som de administratörer som var ditskickade från kolonialmakterna. Det gjorde att de hade svårt att accepteras i den härskande samhällsklassen. Samtidigt stöttes de ofta ut från slavgemenskapen där man inte accepterades som likar. Man accepterades således inte riktigt i något läger, och hamnade därför i en ovanlig och ofta svår situation. (wikipedia.org)
 8. Även inom handlingsområdet spelar känslor enligt många en avgörande roll. Den skotske filosofen David Hume gick så långt som att hävda att utan emotioner ("passions" som han kallade dem) vore personer helt inaktiva, eftersom förnuftet i sig endast är och bör vara "passionernas slav". I och med att emotioner är knutna till handlingsdispositioner så leder de till att rikta våra handlingar mot utvalda mål, även om detta inte kan sägas gälla för alla emotioner. Ångest kan exempelvis snarare ha motsatt effekt, genom sitt desorganiserade av beteendet. (wikipedia.org)
 9. En annan användning av lagerkransen var att den militära fältherre (imperator) som vunnit en förkrossande seger över sin fiende fick oftast vid sin återkomst till Rom ett triumftåg i belöning av den romerska senaten. Detta innebar att han kunde tåga in i Rom med sina soldater (som alla var obeväpnade), sitt krigsbyte och sina fångar. Själv var han klädd i en toga färgad helt i purpur (den kungliga och kejserliga färgen). Hans ansikte var målat rött precis som Jupiter-statyn i det största jupitertemplet. Han åkte på en vagn dragen av fyra vita hästar, och bakom honom på vagnen stod en slav som höll en lagerkrans över hans huvud. (wikipedia.org)
 10. Nikola Gruevski, Prime Minister Gruevski: There are no antique, Slav Macedonians - but only Macedonians, MIA. Macedonian Information Agency, 17 februari 2010 (wikipedia.org)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Populärast: