Stämpel Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder stämpel, varianter, uttal och böjningar av stämpel

Stämpel synonym, annat ord för stämpel, vad betyder stämpel, förklaring, uttal och böjningar av stämpel.

Synonym till stämpel

Vad betyder och hur uttalas stämpel

Stämpel uttalas stämpel och är ett substantiv -n stämplar.

Ordformer av stämpel

Singular

stämpel
obestämd grundform
stämpels
obestämd genitiv
stämpeln
bestämd grundform
stämpelns
bestämd genitiv

Plural

stämplar
obestämd grundform
stämplars
obestämd genitiv
stämplarna
bestämd grundform
stämplarnas
bestämd genitiv

Stämpel är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Andra språk

Stämpel på Engelska

 • stamp - stamp duty, get a stamp in one', s passport

Hur används ordet stämpel

 1. Stämpel, gummistämpel, handstämpel, är ett verktyg som används för att märka något med bläck eller annat pigment, eller benämning på ett sådant märke. Stämplar kan användas konstnärligt, till exempel i scrapbooking eller letterboxing, eller professionellt när det är önskvärt att återskapa en mindre tryckt bild eller text som har samma utseende varje gång. (wikipedia.org)
 2. För den stämpel, som kallas kattfot, se Kontrollstämpel (wikipedia.org)
 3. Kontrollstämpel är en stämpel som är inslagen i föremål av ädelmetall där den registrerade innehavaren av stämpeln personligen och under lagansvar, garanterar att den legering som föremålet är tillverkad av, uppfyller angiven finhalt. Kontrollstämpel är benämning för två av de i Sverige förekommande fyra olika typerna av ansvarsstämplar. En kontrollstämpel är en form av kontrollmärke. (wikipedia.org)
 4. I matsammanhang betyder kosher eller kasher "den får ätas". Koshermat som produceras industriellt och säljs i affärer måste förses med stämpel som anger att den är kosher och som kan spåras till en viss rabbin eller judisk myndighet (t.ex. The London Board of Shechita) som ansvarar för att maten är kosher. Denna stämpel kallas för hechsher (plural: hechsherim). (wikipedia.org)
 5. Morfinsprutan var en liten spruta, vanligen rymmande omkring 1 kubikcentimeter och avsedd för insprutning av läkemedelslösningar, mest under huden (subkutant) eller i vissa fall i musklerna (intramuskulärt), stundom även i andra tillgängliga organ. Morfinsprutan består i regel av ett cylindriskt glasrör med fattning av hartgummi eller metall, med pistongstämpel av läder, kautschuk eller asbestfilt och med en fin, snett avslipad, skarp metallspets. Ibland bestod hela sprutan, även pistongen med stämpel, av glas, endast spetsen av metall. Sprutan var vanligen, antingen på glascylindern eller på pistongskaftet, indelad i tiondedelstreck, för att man skall kunna inspruta en eller flera tiondedelars kubikcentimeters lösning. (wikipedia.org)
 6. Senare kom man på att i rörelsen släppa ut mindre, ovala metallstycken, med kullriga sidor, försedda med inslagna stämplar, vilka gjorde en offentlig myndighet, oftast kunglig, ansvarig för både vikt och halt för varje stycke. Dessa metallstycken, försedda med en offentlig myndighets stämpel och därför mottagna med full tillit av allmänheten, är de första mynten. (wikipedia.org)
 7. En relativt vanlig förkortning och stämpel är EPNS samt EP i olika kombinationer. Förkortningen kom ursprungligen från engelskans Electro-Plated Nickel Silver. Något som i svenskan kom att kallas Extra Prima Nysilver. (wikipedia.org)
 8. En patris är en sorts stämpel som används som arketyp för gjutformar. Ordet kommer från tyskans patrize som är en bildning av latinets pater, "fader". Inom olika sorters gjutteknik kan man först skapa en modell i trä eller metall av det man vill gjuta. Detta är patrisen. Denna trycks ner i gjutsand eller slås ner i en annan, mjukare metall. Detta bildar matrisen, en bildning från latients mater, "moder". Om matrisen i sig inte är en gjutform placeras den i en gjutform. I denna hälls gjutmassan för att bilda slutprodukten, eller "barnet" om man vill fortsätta liknelsen. (wikipedia.org)
 9. Det kan vara svårt att hitta stämpelavtryck från en del postombud. Detta beror dels på den ringa postmängd de hanterade, dels på att en del var verksamma endast några få år på en ort. Ytterligare några använde aldrig den stämpel de kvitterat ut. (wikipedia.org)
 10. En tidig poststämpel var den som började användas år 1661 i Storbritannien. Den stämpeln angav månad och datum, för att undvika förseningar. När frimärket kom i bruk på 1840-talet uppstod också behovet att makulera frimärkena när de en gång använts. Från början användes separata stämplar, eller helt enkelt pennor, för det ändamålet. Så småningom kom samma stämpel att användas för både makulering och datumstämpling. (wikipedia.org)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.