Stämpling Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder stämpling, varianter, uttal och böjningar av stämpling

Stämpling synonym, annat ord för stämpling, vad betyder stämpling, förklaring, uttal och böjningar av stämpling.

Vad betyder och hur uttalas stämpling

Stämpling uttalas stämpl|ing och är ett substantiv -en -ar.

Stämpling betyder:

Ordformer av stämpling

Singular

stämpling
obestämd grundform
stämplings
obestämd genitiv
stämplingen
bestämd grundform
stämplingens
bestämd genitiv

Plural

stämplingar
obestämd grundform
stämplingars
obestämd genitiv
stämplingarna
bestämd grundform
stämplingarnas
bestämd genitiv

Stämpling är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Hur används ordet stämpling

  1. Tidiga Husqvarna repeterstudsare stämplades bara med exempelvis 9,3 på pipan, utan att ange hylslängden, men Husqvarna tillverkade bara 9,3×57 på den tiden så det var inte så mycket att ta fel på. När sedan 9,3 × 62 mm kom till i sortimentet hade man infört komplett stämpling med hela beteckningen. (wikipedia.org)
  2. Kontrollstämplar infördes i Sverige redan 1485, men kom i regelrätt bruk först omkring år 1600. I vissa länder har stämpling förekommit ända sedan 1200-talet. (wikipedia.org)
  3. Meddelarfriheten gäller inte om man gör sig skyldig till vissa brott mot rikets säkerhet, närmare bestämt högförräderi, spioneri, grovt spioneri, grov obehörig befattning med hemlig uppgift, uppror, landsförräderi, landssvek eller försök, förberedelse eller stämpling till sådant brott. (wikipedia.org)
  4. Packhus ("tullpackhus") kunde även avse en lokal eller byggnad avsedd för tulltaxering av tullpliktiga varor samt för kortare tids förvaring av varor före tulltaxering och liknande, till exempel besiktning och stämpling samt försäljning av införda handelsvaror. (wikipedia.org)
  5. Stämpling är en juridisk term. Stämpling föreligger, då någon i samråd med annan beslutar att utföra ett brott eller försöker förmå annan att utföra brott eller erbjuder sig eller åtager sig att utföra ett brott. Bestämmelser om stämpling finns i svensk lag i 23 kap 2 § 2 st. brottsbalken. (wikipedia.org)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.