Stål Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder stål, varianter, uttal och böjningar av stål

Stål synonym, annat ord för stål, vad betyder stål, förklaring, uttal och böjningar av stål.

Vad betyder och hur uttalas stål

Stål uttalas stål och är ett substantiv -et; pl. stål.

Ordformer av stål

Singular

stål
obestämd grundform
ståls
obestämd genitiv
stålet
bestämd grundform
stålets
bestämd genitiv

Plural

stål
obestämd grundform
ståls
obestämd genitiv
stålen
bestämd grundform
stålens
bestämd genitiv

Stål är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Andra språk

Stål på Engelska

 • steel - casting steel, steel industry

Hur används ordet stål

 1. En fågelbur är en bur som är ämnad för att hålla fåglar som husdjur. Buren är vanligen tillverkad av någon form av metall, till exempel rostfritt stål, men även trä och andra material används. För fågelns säkerhet måste materialet vara giftfritt. Materialets styrka och burens storlek ska anpassas till fågeln som är tänkt att hållas i buren. Stora fåglar behöver större burar, papegojor och andra fåglar med kraftig näbb behöver burar med stadig konstruktion och metallstänger för tjocka för att knipsa av. Riktigt husstora fågelburar kallas för voljärer. Att hålla burfåglar kallas för avikultur. (wikipedia.org)
 2. Mer sannolikt är att det uppstod i kriminella kretsar under 1800-talet, vid den tid då Sverige blev känt för sitt stål – än idag är termen "Schwedenstahl" välkänd i Tyskland. Stålgallret i fängelsecellen skulle alltså vara svenska gardiner. (wikipedia.org)
 3. En gitarrist kan använda flera olika tekniker för att påverka gitarrens ljud, där lämplig teknik bland annat beror på vad strängarna består av (nylon eller stål). Gitarrens strängar kan slås an med fingrarna eller så kan man använda ett plektrum. (wikipedia.org)
 4. Magnetgivare används för beröringsfri och slitagefri detektering av positioner inom automatiseringsteknologin. De används där induktiva givare inte längre räcker till. Eftersom magnetfält tränger igenom alla icke-magnetiserbara material, kan givarna detektera magneter genom väggar gjorda av rostfritt stål, aluminium, plast eller trä. (wikipedia.org)
 5. En typ av gjutform som oftast är tillverkad av gjutjärn kallas kokill, ibland är dock tillverkad av stål eller koppar. Den används för gjutning av metall. (wikipedia.org)
 6. Sedan mitten av 1800-talet har stål blivit billigare att framställa, och har efter hand ersatt gjutjärnet i de flesta produkter. (wikipedia.org)
 7. Gjutstål är en typ av stål som används för tillverkning av stålgjutgods. De flesta ståltyper (olegerade, låglegerade och höglegerade) kan gjutas, ibland efter viss modifiering av sammansättningen, bland annat genom att höja kiselhalten för att öka flytbarheten. Det är svårare att gjuta gjutstål än gjutjärn på grund av den högre smälttemperaturen (som ökar kraven på materialet gjutformen är tillverkad av) och större krympning, vilket kompenseras genom matare för att sugningar skall undvikas. För att förfina den grova gjutstrukturen hos stålgjutgods högtemperaturglödgas det. Stålgjutgodset kan sedan värmebehandlas på samma sätt som valsat och smitt stål. Hållfasthet och övriga egenskaper är nästan desamma hos gjutstål som hos annat stål. Stålgjutgods används för tillverkning av bland annat turbinskovlar, järnvägsmateriel, fartygsstävar, armatur och slitdelar hos krossar och grävmaskiner. (wikipedia.org)
 8. Verktyget består av ett skaft och en hållare för skärtrissan som består av härdat stål, volframkarbid eller diamant. Med skärtrissan ristas en anvisning i glaset som sedan kan brytas kontrollerat längs anvisningen. Vid den så kallade glasskärningen används paraffinolja eller någon annan lämplig skärvätska. Det finns glasskärare för att skära cirkulära snitt som består av en sugpropp med en monterad ställbar arm som i sin ände har en glasskärare. En del typer av professionella glasskärare begjuter skärtrissan med skärvätska kontinuerligt under skärning från en behållare i eller vid verktygets skaft. För industrin finns maskinella glasskärare. Glas som inte går att skära med glasskärare är bland annat härdat glas. (wikipedia.org)
 9. Den engelske naturforskaren Robert Hooke studerade på 1670-talet gnistor som han åstadkom med flinta och stål. Han kom till slutsatsen efter att ha studerat resultatet i mikroskop att gnistorna var partiklar av stål som blivit glödgade och smält. Dessa blir tillräckligt heta för att tända eld. (wikipedia.org)
 10. Golvbrunnar finns i varianter med vattenlås, kallade sifon. Vattnet i vattenlåset är en barriär som förhindrar att dålig lukt, sjukdomar och ohyra från avloppssystemet passerar. Det finns även varianter utan vattenlås, kallade spygatt. Brunnar för golvavlopp utförs av gjutjärn, plast, plastöverdraget gjutjärn eller i aggressiva miljöer även i rostfritt stål. Diametern är 150 millimeter, 225 millimeter och 300 millimeter, specialmodeller finns även med andra mått. Avloppet från brunnen finns i två varianter – med sidoutlopp (åt sidan) alternativt bottenutlopp (rakt ner). I golvbrunnens topp (i golvhöjd) monteras i regel en skyddande golvbrunnssil (även benämnd slukrist), för att avskilja partiklar ur vätskan som passerar. (wikipedia.org)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.