Ståltillverkning Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder ståltillverkning, varianter, uttal och böjningar av ståltillverkning

Ståltillverkning synonym, annat ord för ståltillverkning, vad betyder ståltillverkning, förklaring, uttal och böjningar av ståltillverkning.

Vad betyder och hur uttalas ståltillverkning

Ståltillverkning uttalas stål|till|verk|ning och är ett substantiv.

Ordformer av ståltillverkning

Singular

ståltillverkning
obestämd grundform
ståltillverknings
obestämd genitiv
ståltillverkningen
bestämd grundform
ståltillverkningens
bestämd genitiv

Ståltillverkning är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Andra språk

Ståltillverkning på Engelska

  • steel manufacturing

Hur används ordet ståltillverkning

  1. Ett elektrostålverk är ett stålverk för skrotbaserad ståltillverkning, dvs. då råvaran inte är malm utan skrot, används ljusbågsugnar eller induktionsugnar. Stålet som tillverkas med denna metod kallas elektrostål. (wikipedia.org)
  2. Konverter (metallurgi) – en tippbar ugn som används vid bland annat ståltillverkning (wikipedia.org)
  3. Vid många metallurgiska processer är slagg inte bara ett ämne som skall frånskiljas och bortskaffas, vid till exempel svavelrening och fosforrening används reaktioner mellan slagg och metaller för rening. En oxiderande slagg kan användas för att bortskaffa kol ur en kolhaltig smälta, s.k. slaggfärskning. Den stelnade slaggen är vanligtvis glasartad till utseendet, och kan utnyttjas som råvara inom annan industri, ex. vid tillverkning av cement, byggelement och mineralull samt för vägfyllnad. Slagg från basisk ståltillverkning innehåller fosfor och används vid tillverkning av gödningsmedel. (wikipedia.org)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.