Stålverk Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder stålverk, varianter, uttal och böjningar av stålverk

Stålverk synonym, annat ord för stålverk, vad betyder stålverk, förklaring, uttal och böjningar av stålverk.

Vad betyder och hur uttalas stålverk

Stålverk uttalas stål|verk och är ett substantiv.

Ordformer av stålverk

Singular

stålverk
obestämd grundform
stålverks
obestämd genitiv
stålverket
bestämd grundform
stålverkets
bestämd genitiv

Plural

stålverk
obestämd grundform
stålverks
obestämd genitiv
stålverken
bestämd grundform
stålverkens
bestämd genitiv

Stålverk är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Hur används ordet stålverk

  1. År 1907 skrev Samuel Wyer "A treatise on producer-gas and gas producers". Den beskriver olika gasgeneratorer, då främst amerikanska sådana, men även Ekmans gasgenerator finns beskriven. Boken beskriver tekniken bakom gasgenereringen och ger anläggningsexempel på större gasgeneratoranläggningar (främst stålverk). (wikipedia.org)
  2. Ett järnverk eller stålverk är en industriell anläggning för järn- och stålproduktion. Ett järnverk använder i dag järnmalmspellets som utgångsmaterial och omvandlar i det masugnen till flytande råjärn (tackjärn). Därefter förädlas råstålet i stålverket i en LD-konverter till stål. Slutprodukten är göt, handelsstål eller specialstål. Det fanns år 2008 bara två sådana anläggningar i Sverige: Luleå och Oxelösund. (wikipedia.org)
  3. Ett konstruktionsståls fysikaliska egenskaper bestäms under tillverkningsprocessen genom tillsats av legeringsämnen och härdning. Tillverkningen sker under mycket väl kontrollerade former i ett stålverk och den goda kontrollen under tillverkningsprocessen resulterar i produkter med väl dokumenterade egenskaper. Med begreppet ”konstruktionsstål” avses stål som används i bärande konstruktioner inom byggindustrin till exempel balkar och pelare. (wikipedia.org)
  4. Alfred Nobel föddes den 21 oktober 1833 i Stockholm, i en familj av ingenjörer. Han var kemist, ingenjör och uppfinnare. År 1895 köpte Alfred Nobel Bofors järn- och stålverk, som han konverterade till en stor vapentillverkare. Nobel hade samlat ihop en förmögenhet under sin livstid, det mesta från hans 355 uppfinningar, där dynamit är den mest kända. År 1888 hade Alfred den obehagliga överraskningen att läsa sin egen dödsruna, med titeln ‘Dödens köpman är död’ i en fransk tidning. Eftersom det var Alfreds bror Ludvig som hade dött, var dödsrunan åtta år för tidig. Alfred var besviken på vad han läst och bekymrade sig för hur han skulle bli ihågkommen. Detta inspirerade honom att ändra sitt testamente. Den 10 december 1896 dog Alfred Nobel i sin villa i San Remo, Italien av hjärnblödning vid 63 års ålder. (wikipedia.org)
  5. Traditionella exempel för Sverige på processindustri, är pappersindustri, petrokemisk industri samt järnverk och stålverk. (wikipedia.org)
  6. Det sfäriska rullagret är en vidareutveckling av Sven Wingquists uppfinning, det sfäriska kullagret. Det sfäriska rullagret, som introducerades 1919, patenterades av ingenjören Arvid Palmgren. Lagret har två rullrader och medger snedställning såväl initialt som dynamiskt (under drift). Används ofta i tung industri, såsom i stålverk, gruvor, industriella växellådor eller i huvudlagringen av vindkraftverk. (wikipedia.org)
  7. Räler tillverkas av valsat stål. Ungefär 10 valssteg krävs. Förr brukade alla stålverk valsa räls, men nu under 2000-talet är rälstillverkningen specialiserad och sker bara hos ett fåtal verk. Vid valsningen blir längderna drygt 100 m och man svetsar sedan ihop dem till längder upp till 500 m som distribueras ut på specialbyggda tågsätt. (wikipedia.org)
  8. Gjutning av kvartssand inom stålverk och gjuterier (wikipedia.org)
  9. Smeden utför sitt arbete inom verkstads- och byggnadssmide, stålverk och plåtslagerier. Smeder utför ofta beställningsarbeten. Det kan vara konstruktions-, inrednings- och utsmyckningsdetaljer i samband med byggnation eller ROT-jobb. Ibland, vid större skulpturer och utsmyckningar i metall, arbetar smeder på anvisning från konstnärer. Smeder deltar också i montagearbeten på byggen. En fullt kompetent smed är litet av tusenkonstnär och behärskar oftast flera olika svetstekniker, olika material och har visst konstruktionskunnande samt klarar att räkna på kurvor och vinklar. De flesta smidesföretag har mindre än 15 anställda. (wikipedia.org)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.