Stödberättigad Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder stödberättigad, varianter, uttal och böjningar av stödberättigad

Stödberättigad synonym, annat ord för stödberättigad, vad betyder stödberättigad, förklaring, uttal och böjningar av stödberättigad.

Vad betyder och hur uttalas stödberättigad

Stödberättigad uttalas stöd|be|rätt|ig|ad och är ett adjektiv.

Ordformer av stödberättigad

Böjning (i positiv) stödberättigad en ~ + subst. stödberättigat ett ~ + subst. stödberättigade den/det/de ~ + subst.

Stödberättigad är ett adjektiv

Adjektiv är en ordklass. Orden i denna ordklass anger egenskaper som stor eller grön, eller tillstånd som stängd eller öppen. Adjektiv talar om hur någonting annat (ofta ett substantiv) är eller uppfattas, till exempel "en fin bil". En vanlig minnesramsa (som även finns i många andra varianter) är: ”Adjektiven sedan lär, hurudana tingen är, till exempel sur och tvär.” Själva ordet "adjektiv" kommer av latinets adjectivum (av adjicere, tillägga).

Andra språk

Stödberättigad på Engelska

  • eligible for support, eligible for aid (financial)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.