Stabsorgan Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder stabsorgan, varianter, uttal och böjningar av stabsorgan

Stabsorgan synonym, annat ord för stabsorgan, vad betyder stabsorgan, förklaring, uttal och böjningar av stabsorgan.

Vad betyder och hur uttalas stabsorgan

Stabsorgan uttalas stabs|org|an och är ett substantiv.

Ordformer av stabsorgan

Singular

stabsorgan
obestämd grundform
stabsorgans
obestämd genitiv
stabsorganet
bestämd grundform
stabsorganets
bestämd genitiv

Plural

stabsorgan
obestämd grundform
stabsorgans
obestämd genitiv
stabsorganen
bestämd grundform
stabsorganens
bestämd genitiv

Stabsorgan är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Hur används ordet stabsorgan

  1. AST – ett stabsorgan för arméchefen 2019-, se Arméstaben. (källa)
  2. Chefen för gardet är en general i gendarmeriet. Under honom och hans stabsorgan finns följande förband. (källa)
  3. Artilleristaben var ett stabsorgan i Sverige som inrättades 1807 (Kungligt brev 4 maj 1807) och efterträdde 1802 års artillerikommitté. Staben utgjordes av artilleriofficerare med högre utbildning. Stabens uppgift var att följa artillerivetenskapens framsteg inom och utom riket, anordna försök med mera. Chef var Inspektören för artilleriet. Artilleristaben var ursprungligen huvudsakligen en personalkår men fick myndighetskaraktär 1868 efter ett konstruktionskontor för utarbetande av ritningar och bestämmelser rörande materielen tillfördes staben. (Kontoret överfördes 1890 till fälttygmästaren och 1908 till arméförvaltningens artilleridepartement). En statistisk avdelning tillkom 1874 som skulle följa den artilleristiska utvecklingen inom- och utomlands och 1881 tillkom en utrustningsavdelning som utarbetade utrustningslistor. 1926 tillskom slutligen en skjutskoleavdelning. 1937 upphörde artilleristaben och dess uppgifter övertogs av Artilleriinspektionen och Artilleristabskåren. (källa)
  4. Arméstaben (Ast) var ett stabsorgan för Chefen för armén (CA). Arméstaben bildades den 1 juli 1937, där Chefen för armén under Kungl. Maj:t utöva den högsta militära ledningen över lantförsvaret. Chefen för armén hade till sin hjälp en arméstab för att biträda hans ämbetsutövning. År 1942 omorganiserades staben, vilken då kom att omfatta arméstaben, centrala värnpliktsbyrån, arméinspektionen, hemvärnschefen jämte hemvärnsstaben, truppslagsinspektörerna, arméchefen direkt under underlydande personalkårchefer och arméförvaltningen. Från 1949 organiserades staben i två sektioner, sektion 1 och sektion 2, och från 1959 tillkom sektion 3. (källa)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Populärast:

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.