Statsåklagare Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder statsåklagare, varianter, uttal och böjningar av statsåklagare

Statsåklagare synonym, annat ord för statsåklagare, vad betyder statsåklagare, förklaring, uttal och böjningar av statsåklagare.

Vad betyder och hur uttalas statsåklagare

Statsåklagare uttalas stats|å|klag|are och är ett substantiv.

Ordformer av statsåklagare

Singular

statsåklagare
obestämd grundform
statsåklagares
obestämd genitiv
statsåklagaren
bestämd grundform
statsåklagarens
bestämd genitiv

Plural

statsåklagare
obestämd grundform
statsåklagares
obestämd genitiv
statsåklagarna
bestämd grundform
statsåklagarnas
bestämd genitiv

Statsåklagare är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Hur används ordet statsåklagare

  1. Landsfogde, en i varje län, var 1917–1965 länspolischef och statsåklagare. Som statsåklagare lydde han under Riksåklagaren, i övrigt under länsstyrelsen. I de flesta län fanns även biträdande landsfogdar och landsfogdeassistenter. Under landsfogden lydde distriktsåklagarorganisationen med undantag för åklagarmyndigheterna i rikets tre största städer. För behörighet som landsfogde krävdes juris kandidatexamen och tingsmeritering samt polischefsutbildning. Landsfogden tillsattes av Kungl Maj:t genom fullmakt. (källa)
  2. Fransk civillagstiftning ställer krav på att lysning sker genom anslag på offentliga anslagstavlor i kontrahenternas respektive hemorter. För att borgmästaren (eller borgmästarens ställföreträdare) ska kunna förrätta vigselakten krävs att lysning skett minst 10 dagar tidigare. Lysningen anslås i ett år. En statsåklagare kan ge dispens från kravet på lysning i särskilt allvarliga fall. Ett känt modernt exempel på det är vigseln mellan Nicolas Sarkozy och Carla Bruni den 2 februari 2008, då Sarkozy i egenskap av Republikens dåvarande president anförde behovet av diskretion som skäl för dispensansökan. (källa)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.