Strunt Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder strunt, varianter, uttal och böjningar av strunt

Strunt synonym, annat ord för strunt, vad betyder strunt, förklaring, uttal och böjningar av strunt.

Synonymer till strunt

Hittade 2 varianter av ordet strunt:

Vad betyder och hur uttalas strunt

Strunt uttalas strunt och är ett substantiv -en -ar  obetydlig person  årsskott av tall el. gran.

Ordformer av strunt

Singular

strunt
obestämd grundform
strunts
obestämd genitiv
strunten
bestämd grundform
struntens
bestämd genitiv

Plural

struntar
obestämd grundform
struntars
obestämd genitiv
struntarna
bestämd grundform
struntarnas
bestämd genitiv

Strunt1 är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Vad betyder och hur uttalas strunt

Strunt uttalas strunt och är ett substantiv -et.

Strunt betyder:

Ordformer av strunt

Singular

strunt
obestämd grundform
strunts
obestämd genitiv
struntet
bestämd grundform
struntets
bestämd genitiv

Strunt2 är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Andra språk

Strunt på Engelska

  • rubbish - trifle, trifling amount of money, nonsense, rubbish, she is talking rubbish

Hur används ordet strunt

  1. En annan förekommande hypotes är att ordet har att göra med det svenska verbet "blattra", 'pladdra, prata strunt' och att en "blatte" är någon som talar ett obegripligt språk – alltså en analog bildning till det från grekiskan komna "barbar". (källa)
  2. Modemkapningar kan bara drabba personer som använder telefonmodem, med bredband är man skyddad (dock ej om man har fax installerat). Brandväggar och antivirusprogram kanske eller kanske inte hjälper, beroende på typ. Strikt taget är som sagt inte en modemkapning något som kan utföras mot användarens vilja, varför inte alla brandväggar och antivirusprogram tar hand om det, i alla fall inte med standardinställningarna. Konsumentverket har tagit fram ett program, "bluffstopparen", som varnar om något program försöker ändra uppringningsnummer. Den stoppar det dock inte utan användarens godkännande, så någon som verkligen struntar i alla varningar kommer fortfarande att riskera att trilla dit. (källa)
  3. En supporter som stöder ett lag när det går bra för laget, men som sviker laget när det går sämre, kallas för medgångssupporter. Dessa struntar i att gå på matcher och gnäller i stället över hur dåligt laget är. Ordet har en negativt laddad ton. Vissa supporterklubbar anklagas ibland av andra klubbar för att vara medgångssupportrar. (källa)
  4. Med steglängd menas sträckan mellan fötternas nerslag i marken i färdriktningen vid exempelvis löpning. Steglängden är den i särklass viktigaste komponenten för att uppnå höga hastigheter oavsett kort- eller långdistanslöpning. Då steglängden ökar ökar den muskulära påfrestningen i benen och bålen vilket medför att viss styrketräning kan vara motiverad. Färdhastigheten är kombinationen av steglängd och antal steg per sekund vilket då medför att man kan öka hastigheten på två sätt: större steglängd eller fler steg per sekund. Problemet med att öka repetitionshastigheten är att hjärtfrekvensen har ett maximum och blodflödet måste kunna fördelas lika mellan båda benen för att inte orsaka mjölksyra som i sin tur hämmar rörelsen. Därför finns det ett ungefärligt genomsnitt på cirka 3 steg per sekund vid långdistanslöpning och upp till 6 steg per sekund på kortdistanslöpning eftersom man då struntar i mjölksyraökningen. (källa)
  5. Tidigare brottmålstribunaler, som Nürnbergprocessen, har kritiserats för att representera segrarnas eller de starkastes rättvisa. I Nürnberg och Tokyo efter andra världskriget definierades brotten först efter att de hade begåtts. Englands och USA:s terrorbombning av tyska och Japanska städer betraktades inte som krigsbrott, inte heller till exempel Katynmassakern begången av Sovjetunionen. En svaghet är också att en del länder motsätter sig Internationella brottmålsdomstolens existens eller struntar i internationella domstolars utslag. Ett exempel är att USA 1986 fälldes av Internationella domstolen i Haag för sitt agerande i Nicaragua och dömdes till skadestånd. USA struntade i domen. (källa)
  6. Straffbarhetsåldern är i Sverige 15 år, men innebär inte att alla som nått den åldern döms lika. Den som är minst 15 men inte 18 år kan inte ådömas till fängelse om det inte finns synnerliga skäl för det (grova brott, och även då skall i första hand sluten ungdomsvård väljas), annars ungdomsvård som innebär att man ombes besöka terapeuter med mera (dock inget som hindrar att man struntar i det). Den som är minst 18 men inte 21 år skall endast dömas till fängelse om det med hänsyn till gärningens straffvärde eller annars finns särskilda skäl för det, och då betydligt kortare straff än fullvuxna. Böter tilldöms dock från 15 år utan strafflindring annat än lägre belopp per dagsböter. (källa)
  7. Postpartumpsykoser uppträder som regel som affektiva psykoser med bipolära drag vilka kännetecknas av ångestfyllda stämningslägen, att pendla mellan depression och manier samt tvångshandlingar. Liksom vid andra psykoser förekommer hallucinationer, tankestörningar och vanföreställningar. De kognitiva störningarna är som regel knutna till barnet eller barnets far, och kan innefatta tankar om att barnet är utvalt av Gud, att en känd person är barnets riktiga far, eller att barnet blivit besatt av Djävulen. Tankarna kan ofta innefatta inslag av att känna sig hemligt övervakad. Tankarna som psykosen ger blir ofta så fängslande att kvinnan struntar i sitt barn. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland ca 39000 synonymer samt ca 88000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Populärast:

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.