Svampförgiftning Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder svampförgiftning, varianter, uttal och böjningar av svampförgiftning

Svampförgiftning synonym, annat ord för svampförgiftning, vad betyder svampförgiftning, förklaring, uttal och böjningar av svampförgiftning.

Vad betyder och hur uttalas svampförgiftning

Svampförgiftning uttalas svamp|för|gift|ning och är ett substantiv.

Ordformer av svampförgiftning

Singular

svampförgiftning
obestämd grundform
svampförgiftnings
obestämd genitiv
svampförgiftningen
bestämd grundform
svampförgiftningens
bestämd genitiv

Plural

svampförgiftningar
obestämd grundform
svampförgiftningars
obestämd genitiv
svampförgiftningarna
bestämd grundform
svampförgiftningarnas
bestämd genitiv

Svampförgiftning är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Hur används ordet svampförgiftning

  1. Svampförgiftning syftar på konsekvenserna av att ha förtärt giftiga svampar, allt från milt illamående, via leverskador till död. Många svampar innehåller starka gifter som gör dem skadliga för människor. Modern forskning har också visat på förekomsten av skadliga, till och med livsfarliga, ämnen i svampar som tills nyligen ansågs vara goda matsvampar.
  2. Den absolut vanligaste orsaken till svampförgiftning är att en giftig svamp förväxlats med en ätlig. Risken för detta är stor dels för oerfarna svampplockare, dels vid svampplockning i en främmande trakt, där svampfloran skiljer sig från den man känner. Giftiga svampar kan också växa i eller invid ett bestånd av snarlika ätliga svampar. Giftsvamparna i Norden finns främst i vissa svampgrupper, varför risken för förgiftning kan minskas genom att plocka svamp som inte lätt kan förväxlas med giftsvamp.
  3. Flera ätliga svampar måste förvällas innan de kan ätas, de är giftiga, men giftet i dem är vattenlösligt och sköljs ur svampen vid kokning, vattnet blir då giftigt och måste hällas ut innan svampen kan förtäras (giftet kan också avdunsta, varför god ventilation behövs). Flera fall av svampförgiftning har även rapporterats efter förtäring av psykedeliska svampar, röd flugsvamp och andra giftiga svampar, i försök att uppnå en narkotisk effekt. Också icke-giftiga svampar kan vara olämpliga att äta innan de upphettats tillräckligt. Alla sorters svampar, även ej giftproducerande, har också en benägenhet att samla miljögifter.
  4. Svampförgiftning kan leda till svåra skador och till och med döden, men går oftast att behandla om sjukvård uppsöks redan vid misstanke om förgiftning. I vissa länder finns särskilda nödnummer för giftinformation, till exempel i Finland där Helsingfors universitetscentralsjukhus giftinformationscentral tillhandahåller dygnetruntrådgivning, medan andra länder rekommenderar det allmänna nödnumret (112 inom EU och i många andra länder). I Sverige kan icke-akuta fall bli vidarekopplade till Giftinformationscentralen. Om svamp- eller matrester sparas så kan det utredas vilken svamp och vilket gift som har orsakat förgiftningen. (källa)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.