Synonym till astråkigt

Synonymer till astråkigt, hitta liknande ord och ord med samma betydelse som astråkigt. Synonymer är ord som betyder samma sak, dvs flera ord med samma betydelse. Hos Synonyma söker du bland 39000 synonymer. Synonymer används förutom till korsord även där du vill undvika ord-upprepning, genom att använda snarlika ord.

Hittade 1 synonym till ordet astråkigt.

Sök synonymer och ord

Hos synonyma.se söker du bland ca 39000 synonymer samt ca 91000 ord! - använd sökfunktionen nedan.

Vad betyder synonym

Synonym betyder ord eller begrepp med samma betydelse. Ordet synonym (latin synonymi) kommer från grekiskans syn som betyder samma och onoma som betyder namn.
Synonymi beskriver ett ords relation till ett annat, hur synonymt det är eller hur pass besläktat orden är med varandra. Mer synonymi får man genom att jämför aord med hela fraser.

Synonymer kan användas för få ett mer varierat språk och för att undvika upprepning av ord i texter. Det förekommer ofta att man söker efter synonymer eller liknande ord i korsord.