Tillåtelse synonym, annat ord för tillåtelse, vad betyder tillåtelse, förklaring, uttal och böjningar av tillåtelse.

Synonymer till tillåtelse

Tillåtelse översättning

Engelska

permission
get permission to do sth.

Hur används ordet tillåtelse

  1. ”Det är väldigt stränga krav för att få tillåtelse att använda sån medicinering i Norge. Eftersom det ansågs att det här krävdes så ansöktes det om dispens hos Antidoping Norge. Ansökan beviljades och hon uppfyllde alla Wadas kriterier”, står vidare i pressmeddelandet. (expressen.se)
  2. På tisdagen röstar EU-parlamentets ledamöter om ett godkännande av direktivet som innebär att det ska bli svårare att sprida upphovsrättsskyddat material på internet utan upphovsmakarens tillåtelse. (svt.se)
  3. Tillträdet till harem, där ett särskilt sådant finns, är förbjudet för de flesta andra män än husfadern. Inte ens husets manliga tjänare får, utan särskild tillåtelse, komma längre fram än till haremsdörren, bab el-harem, där de genom kvinnliga tjänare mottar husfruns order. Endast de allra närmaste manliga släktingarna, nämligen de, med vilka äktenskap är förbjudet (far, svärfar, bröder, farbröder och morbröder), gör härifrån ett undantag, men deras besök är genom skick och bruk vanligtvis inskränkt till högtidliga tillfällen, såsom bröllop, barns födelse och omskärelse samt bejramsfesterna. Även tiden för dessa besök är knappt tillmätt, och i regel är alltid kvinnliga tjänare eller andra "förkläden" närvarande. Det har även varit praxis att en manlig läkare endast i nödfall får tillträde till harem. (wikipedia.org)
  4. Det som 1949-1994 skilde högstadiet från tidigare skolår i den svenska grundskolan var främst att klasslärare ersattes av flera ämneslärare. Biologi, kemi och fysik blev fristående ämnen och möjlighet att studera ett andra främmande språk tillkom. Bänkarna ersattes oftast av skåp och elever hade vanligen tillåtelse att lämna skolområdet på rasterna. (wikipedia.org)
  5. Eftersom stammarna inte längre hade tillåtelse att jaga på det sätt som de tidigare hade gjort, skulle de läras rudimentärt jordbruk för att kunna livnära sig av sitt nya land. I många fall var dock inte landområdena lämpliga för, och i vissa fall var de direkt olämpliga för, jordbruk, vilket innebar att många stammar som godtog policyn hamnade på gränsen till svält. (wikipedia.org)
  6. Kungsväg (Danmark) – vägar som enbart fick användas av kungen eller de han gett tillåtelse till (wikipedia.org)
  7. Inom ishockeyn har lagkaptenen ett versalt C (ibland även ett K) och de alternerande (ibland felaktigt kallad assisterande) lagkaptenerna ett versalt A, på tröjan. Det är endast kaptenerna som har tillåtelse att prata med domarna om domslut under match. Skulle lagkaptenen vara borta på grund av skada eller inte är på isen för stunden får de alternerande lagkaptenerna fylla denna roll. (wikipedia.org)
  8. Under antiken bestod de stora imperierna ofta av ett antal mer eller mindre autonoma lydriken, från den kinesiska Zhoudynastin i Fjärran Östern till de forntida rikena i Mindre Asien och Främre Orienten som Assyrien, Hettitriket och faraonernas Egypten valde man inte alltid att själva erövra territorium under sina expansionsfaser utan istället försäkra sig om angränsande smårikens lojalitet. I antikens Rom användes termen "klientstat" om samma fenomen, en icke-romersk härskare kunde få tillåtelse att fortsätta vara kung över sitt rike som "vän till det romerska folket" (rex socius). Herodes Antipas som regerade över Galileen under Jesu levnadsår var en av Romerska kejsardömets sådana lydfurstar. (wikipedia.org)
  9. Oktroj (franska: octroi, från medeltidslatinets auctorizare, "bemyndiga") är ett av en statsmakt meddelat berättigande att utöva viss ekonomisk verksamhet, som dessförutan icke skulle ha varit tillåten. I Sverige avser oktroj särskilt Regeringens (intill 1975 Kungl. Maj:t) tillåtelse för juridiska personer att idka bankrörelse, så kallad bankoktroj, vilket numera innehas utan rätt att utge egna sedlar. (wikipedia.org)
  10. Orlov är ett ålderdomligt ord som innebär avsked ur en tjänst eller också ledighet, tillåtelse att resa bort. För tillfällig ledighet kunde man få en orlovssedel eller -brev som intygade att man inte befann sig i tjänst. Detta får ses mot bakgrund av att det 1664-1926 rådde tjänstetvång i Sverige. Ordet kunde också syfta på intyg om avsked, med vitsord om arbetsförmåga, uppförande och dylikt. (wikipedia.org)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Tillåtelse Synonymer Betyder Uttal