Tv-övervakad Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder tv-övervakad, varianter, uttal och böjningar av tv-övervakad

Tv-övervakad synonym, annat ord för tv-övervakad, vad betyder tv-övervakad, förklaring, uttal och böjningar av tv-övervakad.

Vad betyder och hur uttalas tv-övervakad

Tv-övervakad uttalas tv-över|vak|ad el. teve|över|vak|ad och är ett adjektiv.

Ordformer av tv-övervakad

Böjning (i positiv) tv-övervakad en ~ + subst. tv-övervakat ett ~ + subst. tv-övervakade den/det/de ~ + subst. Variantstavning böjning (i positiv) teveövervakad en ~ + subst. teveövervakat ett ~ + subst. teveövervakade den/det/de ~ + subst.

Tv-övervakad är ett adjektiv

Adjektiv är en ordklass. Orden i denna ordklass anger egenskaper som stor eller grön, eller tillstånd som stängd eller öppen. Adjektiv talar om hur någonting annat (ofta ett substantiv) är eller uppfattas, till exempel "en fin bil". En vanlig minnesramsa (som även finns i många andra varianter) är: ”Adjektiven sedan lär, hurudana tingen är, till exempel sur och tvär.” Själva ordet "adjektiv" kommer av latinets adjectivum (av adjicere, tillägga).

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.