Ungdom Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder ungdom, varianter, uttal och böjningar av ungdom

Ungdom synonym, annat ord för ungdom, vad betyder ungdom, förklaring, uttal och böjningar av ungdom.

Synonym till ungdom

Vad betyder och hur uttalas ungdom

Ungdom uttalas ung|dom och är ett substantiv -en -ar.

Ungdom betyder:

Ordformer av ungdom

Singular

ungdom
obestämd grundform
ungdoms
obestämd genitiv
ungdomen
bestämd grundform
ungdomens
bestämd genitiv

Plural

ungdomar
obestämd grundform
ungdomars
obestämd genitiv
ungdomarna
bestämd grundform
ungdomarnas
bestämd genitiv

Ungdom är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Andra språk

Ungdom på Engelska

 • youth - youth, young people today, the youth of today
 • youth - young people today (the youth of today)

Hur används ordet ungdom

 1. När man delar in folk efter ålder handlar det ofta om "dagens ungdom" och att "det var bättre förr". Men kan lika väl handla om "vi måste se framåt". De är tydliga klyftor i vårt samhälle mellan generationerna. Man ser ofta olika på saker i samhället och ungdomar känner ofta en lång distans till de äldre. Samhället utvecklas ständigt och därför är det förståeligt att ungdomar och äldre generationer inte är speciellt lika varken i teori eller praktik. (källa)
 2. En pojke, kille eller gosse är ett barn eller tonåring (13-19) av manligt kön. Ordet kommer från finskans poika, som betyder 'barn/ungdom av manligt kön' eller 'son'. Innan man lånade in ordet pojke från finskan var det gosse som var det mest spridda, i övrigt brukades dialektala benämningar som kunde variera mellan olika platser. Åldern då en pojke övergår till att räknas som man varierar i olika samhällen, men ligger oftast vid artonårsåldern, vanligtvis i slutet av adolescensen. (källa)
 3. Skidlöparmärket, instiftat 1916 för män, 1921 för kvinnor och 1923 för ungdom. (källa)
 4. Jugend (tyska: ungdom, efter den av Georg Hirth i München utgivna tidskriften med samma namn) är en stilriktning inom arkitektur, formgivning, konsthantverk, grafik med mera från 1890 till omkring 1920. Jugendstilen var ingen enhetlig stil utan kan sägas vara ett samlingsbegrepp för en rad olika stiluttryck som samtidigt uppkom på olika platser. Belgien, Österrike och Katalonien (se modernisme) brukar anges som några av de mest betydande regionerna för jugendstilens framväxt inom arkitekturen. (källa)
 5. Med kläderna kan man bland annat markera social status, social tillhörighet, yrkestillhörighet eller etnisk tillhörighet, vilket samtidigt uttrycker en avgränsning från andra individer eller samhällsgrupper. Med sin klädstil visar individen på ett enkelt sätt var den står i såväl politiska som religiösa spörsmål. För det sena 1900-talets ungdom har kläderna kommit att bli en stark markör av vilken stil man tillhör. På 1960-talet var hippiekulturen ett sätt att med hjälp av kläd- och livsstil göra andra människor införstådda med vilken kultur man ville tillhöra. Också idag är kläder ett sätt att visa tillhörighet. För att vara "inne" krävs det de nyaste kläderna från det senaste modet som ofta kostar mer än de vanliga kläderna. På så sätt blir det en makt- och statusfaktor att bära nya moderna kläder. (källa)
 6. Ungdomsförbundet heter Revolutionär Kommunistisk Ungdom (RKU). (källa)
 7. En Ny och Lätt genwäg till räknekonsten, För Begynnare och Ungdom, Anders Nordström, 1776. (källa)
 8. Några exempel är Martin Bircks ungdom av Hjalmar Söderberg och Carmen av Prosper Mérimée. (källa)
 9. Kulturminister är den minister i ett lands regering som ansvarar för kulturpolitiken. Kulturministern leder antingen ett kulturministerium eller sorterar under ett annat ministerium, vanligen utbildningsministeriet. Ministern närmsta medarbetare är vanligtvis en politiskt tillsatt tjänsteman som i flera länder innehar titeln statssekreterare. I flera länder ansvarar kulturministern även för media-, idrotts- och ungdomsfrågor. (källa)
 10. Inom idrotten är det en idrottsledare som är ansvarig för ett lag. Lagledaren är vanligt förekommande i Sverige inom amatöridrott där i varje enskilt lag inom en klubb har en lagledare, till exempel, för junior, ungdom, dam- och herrlagen. Lagledaren är den person som ansvarar planering av lagets verksamhet, såsom träning, transporter, sammankomster, lagutagning samt matchning. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Populärast:

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.