Upphöjning Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder upphöjning, varianter, uttal och böjningar av upphöjning

Upphöjning synonym, annat ord för upphöjning, vad betyder upphöjning, förklaring, uttal och böjningar av upphöjning.

Synonymer till upphöjning

Vad betyder och hur uttalas upphöjning

Upphöjning uttalas upp|höj|ning och är ett substantiv.

Ordformer av upphöjning

Singular

upphöjning
obestämd grundform
upphöjnings
obestämd genitiv
upphöjningen
bestämd grundform
upphöjningens
bestämd genitiv

Plural

upphöjningar
obestämd grundform
upphöjningars
obestämd genitiv
upphöjningarna
bestämd grundform
upphöjningarnas
bestämd genitiv

Upphöjning är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Hur används ordet upphöjning

  1. Grad (kant) – vass upphöjning på ett arbetsstycke efter bearbetning. (källa)
  2. Gräng, av franskans grain, som betyder sädeskorn, eller bär eller böna, eller upphöjning, noppa, prick, ärr, märke eller smula. Gräng används för att beskriva en ytstruktur hos till exempel målardukar, akvarellpapper, pastellpapper, pannåer eller hos läder. (källa)
  3. Knaster eller knast är en upphöjning eller en liten klack på en maskindel. Ändamålet kan vara att underlätta montering, fungera som ett stopp eller kontaktgivande organ vid inbördes rörliga maskindelar. (källa)
  4. Kölbröst eller kycklingbröst är en vanligtvis genetiskt medfödd missbildning av främre delen av bröstkorgen. Bröstbenet bildar en upphöjning över sternum i form av en ås. Pectus carinatum kallas förutom kölbröst även för duvbröst, fågelbröst eller kycklingbröst. (källa)
  5. Fasspontpanel är panel som fasas i olika utförande, bland annat Pärlspont började tillverkas vid mitten av 1800-talet då snickerier börjar tillverkas maskinellt. Den är en fasspontpanel och används som stående panel och på samma sätt som faspanel till innertak, innerväggar och bröstningar. Pärlsponten har en liten upphöjning på fjädern – en "pärla" – vilket ger vad man idag beskriver som allmogestil på det färdiga resultatet. Pärlsponten var i slutet av 1800-talet vanlig i de flesta hem. Panelen utfördes oftast som en bröstpanel men det förekom också att hela rum kläddes in med pärlspont, inte bara kök och förstugor. En bit in på 1920 ersattes pärlsponten av fasspontpanel. En äldre pärlspontpanel är bredare än en yngre som är tunnare och smalare. (källa)
  6. Det finns även bussar med helt lågt golv i hela bussen. Dessa används endast i stadstrafik eller på flygplatser vid transporter mellan olika gater. Då är det endast mindre upphöjningar baktill vid sidorna där drivaxlar och dylikt finns. Då kan motorn vara ställd på tvären allra längst bak under de bakersta sätena under bakfönstret och driva en kardanaxel under en upphöjning i golvet vid sidan om, eller så är den längsmonterad, antingen liggande under golvets upphöjning, vid sidan om gången eller placerad stående, också vid sidan om. Dessa är antingen rena lastbilsmotorer och då stående på tvären eller längden, eller modifierade för att ligga på sidan och då liggande på längden under golvet. (källa)
  7. Pals, ordet kommer från samiskan och betyder upphöjning i en myr. (källa)
  8. Pascha (även pasha och pasja, av turkiska paşa) var den högsta militära och civila ämbetstiteln i det Osmanska riket. Titeln "pascha" var en adelstitel och den västerländska motsvarigheten i rang var engelska "Viscount", en värdighet mellan svenska friherre och greve. Titeln hade först tre värdigheter. Högsta värdigheten var tre hästsvansar i baneret och innehades normalt av generaler, amiraler och guvernörer över större provinser. Två hästsvansar korresponderade mot generalmajorer (divisionschefer), vice amiraler och guvernörer. En hästsvans motsvarade brigadgeneraler och konteramiraler samt guvernörer över mindre provinser. Senare byttes dessa grader ut mot de rent militära liva, "generalmajor", ferik, "generallöjtnant", och muschir, "general" (ibland även återgivet med "marskalk"). I internationella sammanhang tillades ofta "excellens" till personen som bar titeln. Ett adelskap förlänades, liksom i Västeuropa, personligen av statschefen (sultanen) genom ett adelsbrev, (Firman), med sultanens sigill i guld (Tughra). I "Firman" stipulerades vad som gällde för titeln, den kunde både vara ärftlig, som exempelvis i Ali Paschas upphöjning till Pascha av Egypten, eller vara personlig. Adelstitlar och hederstitlar bars alltid tillsammans med namnet som i Västeuropa men med skillnaden att titeln bars som tillnamn till skillnad från västerländsk praxis där titlar bars före namnet. Till skillnad från västerländsk praxis gav de Ottomanska titlarna ej rang eller titel till innehavarens hustru. Det land som styrdes av en pascha kallas stundom ett paschalikat (efter turkiskans paşalık). Ordet paşa härleds antingen till det turkiska ordet för huvud eller hövding, baş, eller till padishah (från persiskans pādschāh). (källa)
  9. Inom sporten kan man benämna en upphöjning för medaljörerna (vinnaren, tvåan och trean) för ett podium. (källa)
  10. Refug, från latinets refugium, som betyder "tillflyktsort", är en upphöjning i vägbanan som avgränsar olika körfält och alltså visar vilket/vilka körfält fordonet ska ligga i. Refugens kanter är oftast satta i kantsten. En refug kan ibland vara till hjälp på en bred, hårt trafikerad väg som "mellanstation" när fotgängare ska korsa gatan. Refuger används ofta i dolda korsningar så att inte fordon tar svängen för brett via mötande fordons körfält vilket blir en situation med risk för krock. (källa)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.