Utmärka Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder utmärka, varianter, uttal och böjningar av utmärka

Utmärka synonym, annat ord för utmärka, vad betyder utmärka, förklaring, uttal och böjningar av utmärka.

Synonym till utmärka

Andra språk

Utmärka på Engelska

 • distinguish - a distinguishing characteristic

Hur används ordet utmärka

 1. En gradbeteckning är ett insignium som sätts på en uniform för att utmärka en persons ställning, vanligtvis i en hierarkisk organisation. (källa)
 2. Inom sjömanskap används ordet för att utmärka ett stengrund som ligger nära men inte ovanför vattenytan. (källa)
 3. Om en regent eller kunglig person avlider får leverantören ange att man var Kunglig Hovleverantör till framlidne N.N.. Innehavaren har rätt att använda stora riksvapnet för att utmärka sitt hovleverantörskap. Detta utgör det enda undantaget från förbudet mot att använda riksvapnet i näringsverksamhet. (källa)
 4. Kommandotecken, en typ av fälttecken, är personliga befälstecken för att utmärka statschefer, regeringschefer, försvarsministrar och högre militära befäl. De kan föras som fanor, standar, på fordon och hissade på fartyg. Enligt den svenska försvarsmaktens ordbok är ett kommandotecken, ett "standarliknande fälttecken som anger högre militära befälhavares uppehållsplats". (källa)
 5. Muskelgrupp är en av ingående muskler i en rörelse. För varje rörelse som kroppen gör är det inte bara en muskel som ser till att rörelsen utförs, men det finns nästan alltid en som står för det huvudsakliga arbetet. Beroende på hur rörelsen utförs får vissa muskler anstränga sig mer för att utmärka rörelsen. Inom begreppet styrketräning sett. De övningar som aktiverar ett stort antal axlar i en muskelgrupp brukar kallas basövningar och anses var bra för de som motionerar i största allmänhet. Ytterligare muskler som inte direkt tränas i en övning brukar kallas synergister och har oftast en balanserande roll i en övning, eller rörelse. Dessa musklers utveckling spelar stor roll då det gäller som en led i skelettet behöver. (källa)
 6. Traditionellt har det varit viktigast att utmärka inseglingsleder (jfr angöring) och farliga grund. Nuförtiden utmärks i allmänhet själva farlederna. (källa)
 7. Regalier (av latinets regalis, kunglig) är olika typer av symboler och tecken som används för att utmärka en bärares rang, ämbete eller funktion (jämför regale). Regalier används framför allt i ceremoniella sammanhang, till exempel vid sammankomster i ordenssällskap. (källa)
 8. Spärrad text användes tidigare för att utmärka och understryka ord eller meningar, men har numera ersatts med kursivering eller fetstil. (källa)
 9. Jacob Berzelius undersökte hösten 1817 ett rödaktigt slam från blykamrarna i Gripsholms svavelsyrafabrik. De första resultaten tolkades som att slammet kunde innehålla tellur. Svavelråvaran var pyrit från Falu gruva som även innehöll selenhaltiga sulfosalter. Några tellurhaltiga mineral var dock inte kända från Falu gruva. Efter fortsatta grundliga undersökningar i Stockholm kunde han i början av 1818 fastslå och tillkännage att slammet inte innehöll tellur utan det var ett nytt grundämne. Eftersom tellur uppkallats efter Jorden, namngavs selen efter Månen (grek. Selene, månen). för att utmärka dess släktskap med tellur. (källa)
 10. Dag 4: Gud skapar solen, månen och stjärnorna, till att utmärka tider, dagar och år. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland ca 39000 synonymer samt ca 88000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.