Utvärdera Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder utvärdera, varianter, uttal och böjningar av utvärdera

Utvärdera synonym, annat ord för utvärdera, vad betyder utvärdera, förklaring, uttal och böjningar av utvärdera.

Synonymer till utvärdera

Andra språk

Utvärdera på Engelska

  • evaluate - the project will now be evaluated

Hur används ordet utvärdera

  1. Hinderbanor används för att träna och utvärdera fysisk och mental styrka, kondition, smidighet och koordination i bland annat militär, polis och idrott. Typiska moment för en hinderbana för människor inkluderar krypning, balansövningar, hängövningar och klättring. (källa)
  2. Huskurer går ofta i arv inom släkten och kan ha sitt ursprung både i äldre läkemetoder, i folktro och i magi. Ofta utnyttjas sådana ingredienser som honung, sprit och diverse växtdelar i huskurerna. I regel gör dagens huskurer ingen direkt skada och en del är även direkt välgörande men de kan göra indirekt skada vid allvarliga sjukdomar om man föredrar huskuren framför modern medicin. I andra fall har läkarna nu börjat studera gamla huskurer lite närmare för att utvärdera om de kan vara ett alternativ till medicinering. Ett sådant exempel är lindrig depression där örten johannesört studeras som alternativ till traditionella mediciner. (källa)
  3. Man kan alltid uppnå 100 % täckning genom att returnera samtliga dokument i samlingen oavsett söksträng, alltså krävs ytterligare mätetal för att utvärdera informationssökning. (källa)
  4. Samtida forskning har visat att hormonet melatonin kan reducera effekterna av jetlag. Det finns vidare många produkter på marknaden som marknadsförs som medel mot jetlag. Eftersom upplevelsen av jetlag varierar mellan individer är det svårt att utvärdera effektiviteten hos dessa produkter. (källa)
  5. I kommunikationsprocessen kodas och vidarebefordras information av en sändare till en mottagare via en kanal eller ett kommunikationsmedium. Mottagaren avkodar sedan meddelandet och ger en respons till sändaren. Processen bygger på att alla deltagare har en kommunikativ förmåga som överlappar, till exempel ett gemensamt språk. Kommunikation används för att skapa en delad förståelse och kräver därför breda färdigheter att lyssna, observera, tala, fråga, analysera och utvärdera. Utan kommunikation är ingen typ av samarbete möjlig. (källa)
  6. En kompetensmatris är ett underlag för att utvärdera en grupps kompetens. (källa)
  7. Atmosfäriska tester är sådana som äger rum i jordens atmosfär. Testerna har skett genom att man detonerat kärnladdningar i höga torn, med ballonger, från pråmar eller öar, eller genom att man släppt dem från flygplan. I vissa fall har man låtit skjuta upp laddningen med raketer innan detonationen skett på hög höjd. De flesta tester på 1950- och 1960-talen var atmosfäriska, då de är enkla och billiga att utföra, samt lättare att utvärdera. Dock medför metoden stora mängder radioaktivt nedfall som sprids världen över med vinden för att därefter regna ner och orsaka en global radioaktiv beläggning, som fortfarande ger stråldoser till människa och miljö. (källa)
  8. SS 62 78 01 är en nordisk standard tidigare kallad INSTA 800, som används för att i förväg beskriva och i efterhand utvärdera städkvaliteten i en given lokal – oberoende av vilka städsystem, frekvenser eller metoder som används. Utvärderingen ska ske omedelbart efter utförd städning. (källa)
  9. En strategisk miljöbedömning är ett överordnat arbete för att utvärdera miljökonsekvenser av en policy, en plan eller ett program och dess alternativ. Det innebär att den i sin tur kan generera ett flertal projekt för vilka miljökonsekvensbeskrivning sedan kommer att utföras. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.