Välgrundad Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder välgrundad, varianter, uttal och böjningar av välgrundad

Välgrundad synonym, annat ord för välgrundad, vad betyder välgrundad, förklaring, uttal och böjningar av välgrundad.

Synonymer till välgrundad

Andra språk

Välgrundad på Engelska

  • well founded, good foundation, plausible

Hur används ordet välgrundad

  1. Konjektur är en välgrundad gissning om den rätta betydelsen hos ett svårtolkat textställe. Konjekturer har inte stöd i något existerande textvittne. Eftersom många ord i äldre texter kan ha flera betydelser som är svåra att avgöra idag tvingas man ofta i textkritiken göra konjekturer för att få en text som både är sammanhängande och ger en så god bild man kan åstadkomma av vad författaren kan ha menat. (wikipedia.org)
  2. Enligt Flyktingkonventionen är en person som flyr från sitt hemland med välgrundad fruktan för förföljelse på grund av religion, och som inte vill eller kan stå under sitt hemlands beskydd, skyddsvärd som flykting. (wikipedia.org)
  3. Genom att ge välgrundad känsla av trygghet maximera trafikflödet och därmed vägens framkomlighet. På vägsträckor med smal vägren ökar variationen i hastighet i samband med stressande företeelser, så som tvär kurva, skymd sikt osv, i jämförelse med sträckor där vägrenen är bred. (wikipedia.org)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.