Vårdkö Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder vårdkö, varianter, uttal och böjningar av vårdkö

Vårdkö synonym, annat ord för vårdkö, vad betyder vårdkö, förklaring, uttal och böjningar av vårdkö.

Vad betyder och hur uttalas vårdkö

Vårdkö uttalas vård|kö och är ett substantiv.

Ordformer av vårdkö

Singular

vårdkö
obestämd grundform
vårdkös
obestämd genitiv
vårdkön
bestämd grundform
vårdköns
bestämd genitiv

Plural

vårdköer
obestämd grundform
vårdköers
obestämd genitiv
vårdköerna
bestämd grundform
vårdköernas
bestämd genitiv

Vårdkö är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Hur används ordet vårdkö

  1. God vård kan definieras som att den är kunskapsbaserad, effektiv, säker, patientfokuserad, jämlik och sker i rätt tid. Frågor för patientsäkerheten är därmed frågor om hygien och vårdrelaterade infektioner, felaktiga läkemedelsbehandlingar, fallskador, liggsår, felaktig kost och medföljande näringsrubbningar, patientmedverkan för patient och anhöriga, frågor om vårdplatser och överbeläggningar, patienintegritet, tystnadsplikt, informationssäkerhet, väntetider och vårdköer, vårdpersonalens arbetstider, antibiotikaresistens, förlossningsvård, tillgång till medicin-tekniska hjälpmedel, säkra blodtransfusioner, samt geografisk och ekonomisk tillgänglighet. Felaktiga läkemedelsbehandlingar kan vara mediciner av dålig kvalitet och bluffmediciner, bero på feldiagnostisering, bestå av interaktioner med andra läkemedel, eller handla om förväxling av två läkemedel eller verksamma substanser med snarlika namn. (wikipedia.org)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.