Vardaglig synonym, annat ord för vardaglig, vad betyder vardaglig, förklaring, uttal och böjningar av vardaglig.

Synonymer till vardaglig

Vad betyder och hur uttalas vardaglig

Vardaglig uttalas var|dag|lig och är ett adjektiv -t -a.

Vardaglig betyder:

Ordformer av vardaglig

Böjning (i positiv) vardaglig en ~ + subst. vardagligt ett ~ + subst. vardagliga den/det/de ~ + subst. vardaglige den ~ + mask. subst. Komparation vardagligare en/ett/den/det/de ~ + subst. vardagligast är ~ vardagligaste den/det/de ~ + subst.

Vardaglig är ett adjektiv

Adjektiv är en ordklass. Orden i denna ordklass anger egenskaper som stor eller grön, eller tillstånd som stängd eller öppen. Adjektiv talar om hur någonting annat (ofta ett substantiv) är eller uppfattas, till exempel "en fin bil". En vanlig minnesramsa (som även finns i många andra varianter) är: ”Adjektiven sedan lär, hurudana tingen är, till exempel sur och tvär.” Själva ordet "adjektiv" kommer av latinets adjectivum (av adjicere, tillägga).

Vardaglig översättning

Engelska

everyday
everyday problems, everyday (ordinary, informal) language

Hur används ordet vardaglig

  1. Det latinska alfabetet skrevs ursprungligen som ren majuskelskrift med kantiga former, men ur en mer vardaglig text skriven med romersk kursivskrift växte minuskeln fram i skriftsystem som uncial- och halvuncialskrift. I samband med den karolingiska renässansen vid Karl den stores hov skapades den första minuskelskriften där minuskler användes i den löpande texten och majuskler till anfanger, egennamn och dylikt. (wikipedia.org)
  2. En vardaglig synonym till benämningen enskild ställning är givakt, som att "stå i givakt". Givakt är ursprungligen kommandoordet (härlett ur "Giv akt!") för att inta enskild ställning. (wikipedia.org)
  3. Stickelämnen av god kvalitet tillverkas i bl.a. Schweiz och måste färdigställas av gravören själv. En numera vardaglig benämning av gravstickel är gravyrstickel. eller gravörstickel. Den används till exempel av en gravör för att gravera i metall. (wikipedia.org)
  4. Heligheten hos Jahve är hans främsta kännetecken. Därför ligger det i själva namnet att den Helige anden är en manifestation och en uppenbarelse av Gud. Änglar har samma roll som den Helige anden: eftersom Gud är så helig och inte kan komma i närheten av det orena, fungerar änglarna som mellanled mellan Gud och människan (se Sanctus), som inte är helig utan ohelig, vardaglig (hebreiska: chol). Graden av ohelighet kan variera, från ickegudomlig (chol), till tillspillogiven (cheræm). Men om cheræm är tillräckligt stegrad kan det i sig vara ett slag av helighet, såsom mörk, främmande och bannlyst, vilken kräver utrotning och är tabu. (wikipedia.org)
  5. Huskors är ett gammalt ord i svenskan, belagt sedan 1582, med betydelse lidande i hemmet, familjesorg eller privat sorg. Sedan 1700-talet är det också belagt i en mer skämtsam mening, som en vardaglig benämning på en person som plågar sin omgivning i hemmet (särskilt om en kvinna). Referenser till ordet, och olika gestaltningar av huskors, finns det gott om i 1900-talets populärkultur. Bland annat i Oscar Wennersten folklustspel Bröderna Östermans huskors som satts upp ett flertal gånger och även filmats fem gånger och gjorts till musikal. Bröderna Östermans huskors handlar om de tre lata skärgårdsbröderna Österman som städslar en hushållerska, när hushållerskan tar befälet på gården vill gubbarna göra sig av med henne. (wikipedia.org)
  6. Juristkonsult var tidigare en vardaglig benämning på de av de svenska konsultativa statsråden som var jurister. Av de konsultativa statsråden skulle under 1809 års regeringsform (fram till 1975) minst två stycken vara jurister. (wikipedia.org)
  7. Kalfaktor är en uppassare åt en militär chef med uppgift att utföra sysslor av vardaglig karaktär. I fråga om äldre militära förhållanden i Sverige kunde menig utses som kalfaktor åt officer i befattning från och med plutonchef. (wikipedia.org)
  8. Kalk är en vardaglig benämning för olika kemiska föreningar som innehåller grundämnet kalcium. (wikipedia.org)
  9. Eget kapital definieras inom redovisningen som tillgångar minus skulder. Ordet kapital i vardagligt bruk syftar ofta på ägarkapital som kan ge avkastning och i form av kapitalinkomst. En annan vardaglig innebörd är finansiell förmögenhet. Kapital anses vara en av tre produktionsfaktorer som krävs för att driva ett företag eller någon annan verksamhet. De andra är råvaror samt arbetskraft. Kapitalvaror kan införskaffas i utbyte mot pengar eller finansiellt kapital. (wikipedia.org)
  10. Kidnappning är en vardaglig benämning på brottet människorov. Ordet (eng. kidnapping) kommer av engelskans kid "barn" och nap (variantform av nab) "stjäla", "norpa", "nappa". (wikipedia.org)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.