Viss Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder viss, varianter, uttal och böjningar av viss

Viss synonym, annat ord för viss, vad betyder viss, förklaring, uttal och böjningar av viss.

Synonymer till viss

Vad betyder och hur uttalas viss

Viss uttalas viss och är ett adjektiv -t -a.

Viss betyder:

Ordformer av viss

Böjning (i positiv) viss en ~ + subst. visst ett ~ + subst. vissa den/det/de ~ + subst.

Viss är ett adjektiv

Adjektiv är en ordklass. Orden i denna ordklass anger egenskaper som stor eller grön, eller tillstånd som stängd eller öppen. Adjektiv talar om hur någonting annat (ofta ett substantiv) är eller uppfattas, till exempel "en fin bil". En vanlig minnesramsa (som även finns i många andra varianter) är: ”Adjektiven sedan lär, hurudana tingen är, till exempel sur och tvär.” Själva ordet "adjektiv" kommer av latinets adjectivum (av adjicere, tillägga).

Andra språk

Viss på Engelska

 • certain - some of the participants, for a given time, a given area, a certain Mr. X
 • certain - certainty, be sure about winning

Hur används ordet viss

 1. Tillvägagångssätten och förhållningssätten är många. En fältinspelning kan vara ett sätt att dokumentera en specifik plats vid en viss tidpunkt eller ett sätt att samla olika ljud för att använda som byggstenar i en produktion. Vissa använder materialet i sin råa form, andra manipulerar ljudet i all oändlighet. (källa)
 2. Den största visuella nyheten exteriört är annars aktern med oled-bakljusen som sträcker sig längs med hela bakpartiet. Initialt, när vi såg bilen för första gången i höstas, tyckte vi att den hade vissa likheter med senaste versionen av Saab 9–5. Bakljusen kräver kanske en viss tillvänjning, men de svepande ljusflödena är riktigt läckra att beskåda, och så här lite senare känns designen helrätt. (källa)
 3. Arbetslöshetsförsäkringen regleras i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring, ALF, och i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring. Försäkringen administreras av 25 arbetslöshetskassor. Arbetslöshetskassornas verksamhet regleras, förutom i kassornas egna stadgar, i lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor och i förordningen (1997:836) om arbetslöshetskassor. Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, som är arbetslöshetskassornas tillsynsmyndighet, har viss föreskriftsrätt i förhållande till den aktuella lagstiftningen. (källa)
 4. Olika källor till A-vitamin ger efter omvandling olika utbyte verksam A-vitamin. Mängden som krävs för att ge en viss mängd verksam A-vitamin mäts i retinolekvivalenter (RE), där 1 µg A-vitamin motsvarar 1 retinolekvivalent, vilket också är lika med 1 µg retinol. (källa)
 5. Stora honor kan uppnå en vikt på över 3 kg. Abborrar i mindre insjöar kan utvecklas till en mindre form som kallas tusenbröder om rovfiskar saknas. I vissa sjöar planteras bara abborre av en viss storlek ut. En annan onaturlig påverkan som leder till stora abborrar är varmvattenutsläpp till exempel från kärnkraftverk, där den ökade vattentemperaturen gör att fisken växer fortare. (källa)
 6. Ett abonnemang är ett standardavtal, där en leverantör levererar en återkommande vara eller tjänst till en kund för viss tid eller tills vidare. Det kan till exempel vara ett avtal där kunden får el levererad, får en dagstidning hemlevererad, får använda en viss mobiloperatör, kan se på betal-TV via kabel eller satellit. Avtalet som regelmässigt är upprättat av leverantören är ofta standardiserat och kunden har ingen eller ringa möjlighet att påverka innehållet utan har att välja att antingen acceptera det eller välja annan leverantör där sådan finns. (källa)
 7. Absurd teater – strömning inom teater och till viss del även litteratur. (källa)
 8. Adaptation (luktsinne) – luktförnimmelsen av en viss koncentration av ett luktämne avtar med tiden. (källa)
 9. sedan 1280 innehade frälset frälsehemman och frälsegårdar, senare kallade sätesgårdar. En av de borgerliga rättigheterna var att adliga inte kunde hållas juridiskt ansvariga för vissa gärningar som var förbjudna för andra ständer. De familjerättsliga förmånerna reglerade förhållandet mellan arvsrätt och börd, och sålunda i viss mån vem som räknades till adeln. De enskilda släkternas adelskap reglerades däremot, och regleras ännu, av adelsbrev. Adeln hade traditionellt jaktprivilegium, men Gustav III avskaffade detta år 1789. Adeln hade också vattenprivilegium och fick fiska fritt på sina egendomar. De senaste privilegierna antogs 1723 och gällde till 2003. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland ca 39000 synonymer samt ca 88000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.