Ökning synonym, annat ord för ökning, vad betyder ökning, förklaring, uttal och böjningar av ökning.

Synonymer till ökning

Vad betyder och hur uttalas ökning

Ökning uttalas ök|ning och är ett substantiv -en -ar.

Ordformer av ökning

Singular

ökning
obestämd grundform
öknings
obestämd genitiv
ökningen
bestämd grundform
ökningens
bestämd genitiv

Plural

ökningar
obestämd grundform
ökningars
obestämd genitiv
ökningarna
bestämd grundform
ökningarnas
bestämd genitiv

Ökning är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Ökning översättning

Engelska

increase
standard increase, population increase (growth), an increase in the number of travellers

Hur används ordet ökning

  1. De tidigaste arterna var tandförsedda och hade långa svansar, medan de senare arterna saknade tänder och hade kraftigt reducerad svans. En påtaglig storleksökning ägde rum från de äldsta till de yngsta arterna. (svd.se)
  2. Tidigare i december rapporterade Aftonbladet om ett kommande rökförbud på flera allmänna platser. Bland annat kan rökning komma att förbjudas på uteserveringar. Socialutskottet har backat förslaget som ska röstas om i riksdagen den 12 december. Om lagen går igenom kommer det nya förbudet börja gälla 1 juli 2019. (aftonbladet.se)
  3. Är det cybersäkert att bo i Sverige? Enligt en nyligen publicerad internationell undersökning är Sverige det sjunde cybersäkraste landet i världen. (idg.se)
  4. Fler än 90 procent av fallen av akut kolecystit orsakas av att gallgången har blockerats av en gallsten. Riskfaktorer för gallsten är bland annat: p-piller, graviditet, en släkthistoria av gallsten, fetma, diabetes, leversjukdom eller snabb viktminskning. Ibland kan akut kolecystit uppstå till följd av vaskuliter, cellgiftsbehandling eller vid återhämtning från större trauma eller brännskador. Kolecystitmisstänke grundas på symptombilden och vissa laboratorietester. Bukundersökning med ultraljud är typiskt sett den metod som används för att bekräfta diagnosen. (wikipedia.org)
  5. Akut symptomgivande gallsten kallas gallstensanfall och upplevs i form av en mycket kraftig kolikliknande smärta ofta under höger revbensbåge. Diagnos ställs oftast genom ultraljudsundersökning av gallblåsa och gallvägar, vilket kan kompletteras med ett blodprov för att se hur levern fungerar och en ERCP-undersökning. Vid gallstensdiagnos skrivs oftast smärtstillande ut (diklofenakpreparat) för att hantera smärtan. Vid återkommande besvär, eller andra besvär orsakade av gallsten, såsom akut Cholecystit, blir oftast operation, cholecystektomi, aktuell. Operationen innebär att man tar bort gallblåsan. Den kan i dag oftast utföras med titthålskirurgi, och efter en sådan operation är patienten ofta hemma igen dagen efter. En tid därefter bör man undvika fetthaltig kost som friterad mat, bacon, ägg osv. Grönsaker är att föredra framför kolhydratrik kost.[källa behövs] (wikipedia.org)
  6. En gallupundersökning är en statistisk metod för att mäta den allmänna opinionen. Metoden uppfanns av den amerikanske sociologen George Gallup, som arbetade med marknadsundersökningar och grundade American Institute of Public Opinion år 1935. Gallups metod fick ett mycket stort genomslag, och i Sverige blev gallupundersökning eller bara gallup en vanlig term för en opinionsundersökning. (wikipedia.org)
  7. Gastroskopi kan hos vissa upplevas som obehagligt men utöver standardbedövningen finns även lugnande att få. I vissa enstaka fall kan undersökning även göras under narkos, men det är sällan det används. (wikipedia.org)
  8. En gatuadress beskriver läget längs en gata för en plats. Normalt är det en tomts läge längs en gata. Termen brukar användas i adressangivelse i postadress, men kan även användas som platsangivelse för lägessökning. Termen belägenhetsadress har tillkommit för att skilja på gatuadressdelen i en postadress från adresser som rena lägesbeskrivningar. (wikipedia.org)
  9. SCBs enkätundersökning på hur många som utsatts för gatuvåld under det senaste året visar också på en tämligen konstant nivå (mellan 4 och 6 % för män och 2 % för kvinnor) från det att undersökningen påbörjades 1982 fram till i dag. (wikipedia.org)
  10. Generaldirektör, GD, är en chefstitel som används inom den offentliga förvaltningen. I Sverige används titeln ofta när det gäller chefen för en central statlig förvaltningsmyndighet. Tidigare var det få som bar titeln, 1865 var det enbart sju, men i samband med centralförvaltningens utökning har titelns användning ökat avsevärt. Även den ställföreträdande myndighetschefen för Försvarsmakten har titeln generaldirektör. (wikipedia.org)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Ökning Synonymer Betyder Uttal