Stigande Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder stigande, varianter, uttal och böjningar av stigande

Stigande synonym, annat ord för stigande, vad betyder stigande, förklaring, uttal och böjningar av stigande.

Synonymer till stigande

Andra språk

Stigande på Engelska

  • rising, increasing

Hur används ordet stigande

  1. Gesällbrevens antal är stigande i Sverige. Cirka 1000 utfärdades 2015, huvudsakligen i yrkena frisör och målare med flera branscher i stadig ökning. I övriga Europa utfärdas gesällbrev i betydligt större omfattning. (wikipedia.org)
  2. När bollen slås så gör kraften vid tillslaget att bollen trycks samman och pressas mot bladets skåror. Bollens egenskaper med sina dimples, i kombination med bladets loft, gör att den får backspin som hjälper bollen att lämna marken med en stigande bana, dock inte i samma bana som svingrörelsen. Så länge bollen har fart ifrån svingen så stiger den med hjälp av backspin. Det bildas också ett undertryck kring bollen tack vare dessa dimples, och flykten blir betydligt längre än slät boll skulle få. (wikipedia.org)
  3. Hagel bildas vid kraftig termik (stigande luftströmmar) i cumulonimbus-moln. Vattnet blir underkylt då de färdas högre upp i atmosfären och fryser till vid kontakt av kondensationskärnor. Haglen börjar växa allt mer då det underkylda vattnet kolliderar med iskärnan, på detta sätt bildas det olika skikt runt kärnan. Vid en viss tyngd börjar haglen att falla ner mot marken, de kan förstöra stora odlingar, speciellt inom den tempererade zonen. (wikipedia.org)
  4. Hemlocken har vanligen en rak och upprättväxande stam, och endast sällsynt förekommer träd med grenade stammar. Barken på stammen är gråbrunaktig och har en fårad struktur, särskilt med stigande ålder. En annan egenskap för barken är att den är flagande. Kronan är bred och konisk. Barren är mörkgröna och platta med smal spets. Ett kännetecken för arten är att barrens undersida har två ljusare band. Kottarna är små, endast omkring 1,5 till 2,5 centimeter, och är till en början gröna för att när de mognar bli bruna. Hos de omogna kottarna ligger fjällen tätt slutna, men när kottarna mognar blir de utstående. (wikipedia.org)
  5. Innan man bäddar in preparatet så måste man avlägsna vattnet från preparatet eftersom paraffin inte är blandbart med vatten. Man använder alkohol i stigande koncentrationer. Därefter tillsätts ofta xylen som avlägsnar alkoholen ur vävnaden. (wikipedia.org)
  6. Karnis (av grekiskans koronis, liten krans) är en listprofil som består av en konkav och en konvex del, det vill säga en S-kurva eller omvänd S-kurva. Om den övre delen är konvex kallas karnisen stigande, om den övre delen är konkav kallas karnisen fallande. (wikipedia.org)
  7. Nervfel kallas den hörselskada som orsakas av förlust av hårceller, eller störningar av hörselsnäckans ämnesomsättning eller vätskesystem. Orsakerna till nervfel varierar, men den vanligaste orsaken är att man med stigande ålder har nött ut delar av hörselsnäckan. (wikipedia.org)
  8. Hyposensibilisering (allergivaccinering, specifik immunterapi) övervägs vid svår pollenallergi, särskilt om patienten samtidigt har astma. I bästa fall blir patienten i stort sett botad från sin allergi. Vid den typ av hyposensibilisering som med framgång använts i många år tillförs pollenallergenet i stigande doser via injektioner, varvid känsligheten för motsvarande allergen minskar. På senare tid har även sublingual hyposensibilisering börjat användas. Man appliceras då pollen i munnen via en spray. (wikipedia.org)
  9. En jamb (tidigare även iambus eller jambus) är en stigande versfot som används i olika typer av poesi. Ursprungligen avsåg begreppet ett av versmåtten som användes i (den kvantiterande) prosodin i klassisk grekiska: en kort stavelse följt av en lång stavelse (som i "bevis"). Denna terminologi har senare anpassats i beskrivningen på moderna europeiska språk (till exempel svenska), där det hänvisas till en fot som består av en obetonad stavelse följt av en betonad stavelse (som i "minut"). Motsatsen till en jamb är en troké. (wikipedia.org)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.