Abbot synonym, annat ord för abbot, vad betyder abbot, förklaring, uttal och böjningar av abbot.

Vad betyder och hur uttalas abbot

Abbot uttalas abb|ot [ab´-] och är ett substantiv -en -ar.

Abbot betyder:

Ordformer av abbot

Singular

abbot
obestämd grundform
abbots
obestämd genitiv
abboten
bestämd grundform
abbotens
bestämd genitiv

Plural

abbotar
obestämd grundform
abbotars
obestämd genitiv
abbotarna
bestämd grundform
abbotarnas
bestämd genitiv

Abbot är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Hur används ordet abbot

  1. Abbot är titeln på föreståndaren för ett munkkloster. På nunnekloster kallas föreståndarinnan abbedissa. Abboten väljs av klostrets munkar.
  2. Namnet kommer av det arameiska ordet abba som betyder fader. Från början användes ordet endast på kristna kloster, men på svenska har abbot kommit att användas som titel på föreståndare för exempelvis buddhistiska och daoistiska tempel.
  3. Ursprungligen var abbot en hederstitel, som ursprungligen gavs åt varje äldre munk, men från 400-talet användes den uteslutande på klostrens föreståndare. Abboten hade rätt att kräva ovillkorlig lydnad av de övriga munkarna på klostret. Till en början fanns det inget krav att abbotarna skulle vara prästvigda vilket ändrades på 500-talet. I och med det sjunde ekumeniska mötet i Nicæa år 787 fick abboten rättighet att tilldela munkarna lägre prästerlig ordination, men de stod fortfarande själva i lydnadsförhållande till stiftets biskop.
  4. Ursprungligen valdes abboten av klostrets munkar och invigdes sedan av biskopen. Inte sällan tog sig dock sekulära furstar rätten att tillsätta abbot. Flera av abbotstiften kom därmed under åttonde och nionde århundraden att hamna i lekmäns händer som förläningar eller andra belöningar. Dessa världsliga abbotar, eller "abbotgrevar" (abbates comites eller abbates milites) bodde inte på klostret utan tog endast del av klostrens inkomster och lämnade över föreståndarskapet till dekaner och priorer. De rikaste stiften tog många furstar över själva som sina egna eller som så kallade taffelgods, underhållsgods, åt medlemmar av sina familjer. Sekularabbotar kallades de abbotar som utsetts av världsliga furstar till skillnad från de kyrkligt tillsatta regularabbotarna. Till exempel var Hugo Capet sekularabbot på Saint-Denis. (wikipedia.org)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Abbot Synonymer Betyder Uttal