Adenoid synonym, annat ord för adenoid, vad betyder adenoid, förklaring, uttal och böjningar av adenoid.

Vad betyder och hur uttalas adenoid

Adenoid uttalas adeno|id [-i´d] och är ett adjektiv; n. sing. obest. obrukl., adenoida.

Adenoid betyder:

Ordformer av adenoid

Böjning (i positiv) adenoid en ~ + subst. adenoida den/det/de ~ + subst.

Adenoid är ett adjektiv

Adjektiv är en ordklass. Orden i denna ordklass anger egenskaper som stor eller grön, eller tillstånd som stängd eller öppen. Adjektiv talar om hur någonting annat (ofta ett substantiv) är eller uppfattas, till exempel "en fin bil". En vanlig minnesramsa (som även finns i många andra varianter) är: ”Adjektiven sedan lär, hurudana tingen är, till exempel sur och tvär.” Själva ordet "adjektiv" kommer av latinets adjectivum (av adjicere, tillägga).

Hur används ordet adenoid

  1. Adenoid (från grekiskans aden = körtel och eidos = utseende, alltså körtelliknande), även körteln bakom näsan, men också det missvisande "polyp" förekommer, ansamling av lymfatisk vävnad som finns i barndomen i nässvalgets (lat. nasofarynx) bakvägg.
  2. En stor adenoid (adenoidhypertrofi, veg ad) kan orsaka andningsbesvär såsom sömnapné, snarkningar och munandning. Den kan också göra att örontrumpeterna inte kan öppna sig, vilket kan leda till öroninflammation. En stor adenoid kan även orsaka klangförändringar i talet. (wikipedia.org)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.