Alluvial Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder alluvial, varianter, uttal och böjningar av alluvial

Alluvial synonym, annat ord för alluvial, vad betyder alluvial, förklaring, uttal och böjningar av alluvial.

Vad betyder och hur uttalas alluvial

Alluvial uttalas al|luvi|al [-ia´l] och är ett adjektiv -t -a.

Alluvial betyder:

Ordformer av alluvial

Böjning (i positiv) alluvial en ~ + subst. alluvialt ett ~ + subst. alluviala den/det/de ~ + subst.

Alluvial är ett adjektiv

Adjektiv är en ordklass. Orden i denna ordklass anger egenskaper som stor eller grön, eller tillstånd som stängd eller öppen. Adjektiv talar om hur någonting annat (ofta ett substantiv) är eller uppfattas, till exempel "en fin bil". En vanlig minnesramsa (som även finns i många andra varianter) är: ”Adjektiven sedan lär, hurudana tingen är, till exempel sur och tvär.” Själva ordet "adjektiv" kommer av latinets adjectivum (av adjicere, tillägga).

Hur används ordet alluvial

  1. Till sin geologiska beskaffenhet är Pommern övervägande en alluvialbildning, oavsett de alluviala sediment, som här och där förekomma, såsom mossar, dynsand, slam etc. Att diluvim vilar på fast berggrund är självklart, dock har man ingenstädes genom djupborrningar nått ned till urberget, siluriska eller devoniska skikt. Däremot anses tillvaron av de många saltkällor, som unnas, bevisa förekomsten av dyas. Juran träder däremot i dagen vid Dziwna och Kołobrzeg. Kritformationen framträder på Rügen (Jasmund, Arkona) och finnes även på fastlandet till en beräknad tjocklek av 600 m under de diluviala lagren. Dessa senare är istidsbildningar och uppvisa moräner av olika slag, åsar - på Rügen kallade Schwedenschanze - samt är rika på s. k. erratiska block. (källa)
  2. Emellan de alluviala bildningarna och de äldre (diluvium), som är bildade långt före den historiska tiden och som stundom innehåller fossila lämningar efter flera numera utdöda djur och växter, kan man, lika litet som emellan de föregående geologiska formationerna, uppdra någon bestämd gräns. Ofta sammanfattas alluvium och diluvium under någondera av benämningarna posttertiär- eller kvartärformationen. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.