Amt Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder amt, varianter, uttal och böjningar av amt

Amt synonym, annat ord för amt, vad betyder amt, förklaring, uttal och böjningar av amt.

Vad betyder och hur uttalas amt

Amt uttalas amt och är ett substantiv -et; pl. amt.

Amt betyder:

Ordformer av amt

Singular

amt
obestämd grundform
amts
obestämd genitiv
amtet
bestämd grundform
amtets
bestämd genitiv

Plural

amt
obestämd grundform
amts
obestämd genitiv
amten
bestämd grundform
amtens
bestämd genitiv

Amt är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Hur används ordet amt

  1. Amtman (ämbetsman) är äldre titel på ämbetsmän i vissa tysktalande länder. I Danmark och Norge var amtman titeln på styrande i ett amt. I Norge bygger det på en gammal tradition, delvis i norsk förvaltning från syssel- och länsordningens tid och delvis från ännu äldre tid. Ämbetet infördes formellt 1662, då det norska riket delades in i amt med en amtman i ledningen för amtets styrelse. År 1919 ändrades den norska titeln amtman till fylkesman. (källa)
  2. Danmarks amt – danska och norska förvaltningsområdena. (källa)
  3. Damm (amt) – en amt i Pommern. (källa)
  4. Bergsstaten har sitt ursprung i myndigheten Generalbergsamtet, bildad av Axel Oxenstierna och som drottning Kristinas förmyndarregering den 14 februari 1637 gav fullmakt och instruktioner i form av det så kallade Memorialet. Vid tiden för amtets bildande var stormakten Sveriges ekonomi usel och landet var i starkt behov av pengar. Ett sätt att säkerställa inkomster var att staten skulle engagera sig i bergsbruket. Generalbergsamtet skulle därvid hantera alla frågor om utvinning av metaller och tanken på att bilda en myndighet låg därför nära till hands. (källa)
  5. Över statsförvaltningen finns landets lagstiftande församlingar (parlament) och verkställande ledning (regering)). Deras tillsättande och arbetssätt styrs av landets grundlagar. På denna nivå finns även ett statsöverhuvud (oftast en kung eller president). Statsöverhuvudet kan spela en aktiv roll i landets styre, eller endast ha representativa funktioner. I landets regering finns dels en regeringschef (vanliga titlar för denne är statsminister, premiärminister eller president) och ett antal fackministrar. Som regel styr varje fackminister ett ministerium (kallas även departement i vissa länder). Regeringschefen är chef över de övriga ministrarna och ansvarar inför landets parlament. Ministerierna ansvarar för utredande av lagstiftningsfrågor inom sitt kompetensområde, samt utfärdar direktiv till de statliga myndigheterna utifrån lagar och förordningar. Varje ministerium har tillsynsansvar för myndigheterna inom sitt kompetensområde. Myndigheterna verkställer beslut fattade i lag fattade av parlamentet, förordningar fattade av regeringen och i direktiv utfärdade av ministerierna. (källa)
  6. Landskap är geografiska områden som vanligen bygger på en äldre politisk indelning och är grundad på kulturella och geografiska särdrag som många människor starkt identifierar sig med än i dag. Därför lever landskapen kvar i bland annat ortnamn, dialekter, folkdräkter samt gamla traditioner av olika slag, och varje landskap har sina egna landskapssymboler. I många länder lever en gammal indelning kvar även om det finns betydande skillnader mellan historiska landskap och nuvarande formell indelning. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland ca 39000 synonymer samt ca 88000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Populärast:

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.