Andetag Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder andetag, varianter, uttal och böjningar av andetag

Andetag synonym, annat ord för andetag, vad betyder andetag, förklaring, uttal och böjningar av andetag.

Vad betyder och hur uttalas andetag

Andetag uttalas ande|tag och är ett substantiv.

Andetag betyder:

Ordformer av andetag

Singular

andetag
obestämd grundform
andetags
obestämd genitiv
andetaget
bestämd grundform
andetagets
bestämd genitiv

Plural

andetag
obestämd grundform
andetags
obestämd genitiv
andetagen
bestämd grundform
andetagens
bestämd genitiv

Andetag är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Andra språk

Andetag på Engelska

 • breath - the inhalation of air into the lungs, take a deep breath!

Hur används ordet andetag

 1. Enligt FASS finns det ingen bra behandling för hicka. Det finns dock olika huskurer mot hicka som ibland påstås vara effektiva. En metod är att dricka kallt vatten, gärna från glasets bortre kant, dvs upp och ner. Det psykologiska tricket att sitta avslappnad, med lugna regelbundna andetag och helt enkelt själv försöka att inducera hickan, har gott stöd inom den kognitiva beteendeterapin. Att stimulera kräkreflexen genom att stoppa fingrarna i halsen är en obehaglig men i vissa fall effektiv metod. En annan är att återandas i påse för att höja koldioxidhalten i blodet. (källa)
 2. Hyperventilation är en förhöjd andning, som leder till att koldioxidhalten i blodet sjunker under normalläget. Hyperventilationen kan bestå av såväl djupa som snabba andetag. Den leder till förhöjt pH i blodet, vilket benämns "respiratorisk alkalos". (källa)
 3. Håll är ofarligt och går över av sig själv. Ett sätt att minska smärtan och få det att gå över så fort som möjligt är att ta ett djupt andetag, och sedan hålla andan så länge man förmår. (källa)
 4. Under antiken och framåt betraktades kreativitet som en gudomlig ingivelse, men konst ansågs vara framsprungen ur en mimetisk strävan hos konstnärerna, konst betraktades som imitationer av verkligheten. I Platons verk gestaltas kreativiteten med muserna. Inspiration är ett begrepp som härrör från denna idétradition, det kommer från latin, in spirare, vilket ordagrant betyder 'i anden', men fick tidigt innebörden 'andetag', 'inandning'. Inspiration och kreativitet hänger nära samman, kreativiteten förutsätter inspiration, att befinna sig i rätt mentalt tillstånd eller att få en ingivelse. Ytterligare en förutsättning för kreativiteten är en lekfull och frigjord förmåga att bryta mot ett invant sätt att se världen eller ett problem, ofta genom att använda analoga synsätt. I den senare bemärkelsen är konventioner, stress och inskränkningar hämmande för kreativiteten. (källa)
 5. Människor med infektiös lunginflammation har ofta hosta med slem, feber åtföljt av frossa, andfåddhet, skarp eller stickande bröstsmärta vid djupa andetag och en ökad andningsfrekvens. Hos äldre människor kan förvirring vara det mest framträdande tecknet. Typiska tecken och symptom hos barn under fem år är feber, hosta och snabb eller tung andhämtning. (källa)
 6. Vid trauma kan en speciellt allvarlig typ av pneumothorax uppstå - ventilpneumothorax. I detta tillstånd verkar, exempelvis, en hudflik som backventil och pleuratrycket ökar med varje andetag. Detta är då livshotande eftersom lungan och vid långvarigt tillstånd även blodkärl och hjärta, komprimeras, så att först gasutbytet i lungan upphör och senare, cirkulationskollaps uppstår, i båda lungorna. Den drabbade uppvisar försvårade tecken på dyspné, blir takykard och har svårt att prata. Andningsljuden på den drabbade sidan är minskade eller helt frånvarande. Utan korrekt behandling blir personer med ventilpneumthorax cirkulatoriskt instabila, får nedsatt medvetandegrad som slutligen resulterar i hjärtstopp. Ett sent symtom på ventilpneumothorax kan i vissa fall vara trakeal deviation, där luftstrupen kan obeserveras som förskjuten från den skadade sidan mot den friska. Diagnos ställs utifrån den kliniska bilden. Behandling vid ventilpneumothorax är en dekompression med en thoracocentsnål. Nålen som är en tjock kanyl förs in midklavikulärt i det andra interkostala rummet. Viktigt vid identifikation av instickspunkt är att första revbenet går under clavicula och att det andra revbenet är det första som man känner vid palpation. Därmed ska man sticka precis under det första revbenet man känner under clavicula. Vidare tar dekompressionen och reducerar trycket i lungan vilket möjliggör att vissa dela av lungan kan återfå en viss funktion. Efter dekompression läggs ett dränage in och bröstkorgen röntgas. (källa)
 7. Moderna respiratorer har ett flertal olika inställningar för vilken typ av andningshjälp som anses bäst. Man skiljer främst på tryckstyrd och volymstyrd andning. Vid tryckstyrd andning ställs ett inandningstryck in på respiratorn varvid den blåser in luft i patienten tills det förinställda trycket uppnåtts. Då öppnas en ventil och luften släpps ut passivt. Volymstyrd andning innebär att man ställer in tidalvolymen, det vill säga den mängd luft varje andetag skall ha och sedan levererar respiratorn den volymen till patienten. När volymen levererats sker utandningen helt passivt. Vid båda dessa grundinställningar ställer man in andetagsfrekvensen. Tidalvolymen, antingen avläst i displayen eller inställd volym, multipliceras med andetagsfrekvensen och resulterar i minutvolymen, det vill säga den mängd luft patienten andas på en minut. (källa)
 8. Som ett andetag (Mikael Wiehe) – 5:30 Monica Zetterlund — sång. (källa)
 9. Slangen sitter på dykvästen och med den släpper man ut luft. Då man gör det skall slangen vara i det översta läget i förhållande till västen/dykaren. Därför måste slangen vara fri och lättåtkomlig under hela dyket. På den finns en knapp för inblåsning, och en för att släppa ut luft. man kan även blåsa in luft manuellt i slangen om automatiken inte skulle fungera, eller om luften skulle vara slut. På en del inflatorslangar kan man dra i slangen för att släppa ut luft, och några har ett munstycke som liknar ett andningsmunstycke. Då kan man lättare få tag på luft i västen och använda denna till några extra andetag i en nödfallssituation. (källa)
 10. Födelsedagstårta kan förekomma både under morgongratulationen och under födelsedagsfesten. Man brukar tända levande ljus i tårtan, oftast lika många som den firade fyller år. Innan tårtan skärs upp brukar födelsedagsbarnet försöka blåsa ut alla ljus i ett andetag. Lyckas det anses det innebära tur. Födelsedagsbarnet får samtidigt önska sig något, men måste enligt sägnen hålla tyst om önskningen för att den ska gå i uppfyllelse. Det är födelsedagsbarnet som skär upp tårtan och tar den första tårtbiten. Om tårtbiten står upp på tallriken utan att välta så sägs det enligt talesätt innebära att personen blir gift. (källa)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.