Aning Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder aning, varianter, uttal och böjningar av aning

Aning synonym, annat ord för aning, vad betyder aning, förklaring, uttal och böjningar av aning.

Synonymer till aning

Vad betyder och hur uttalas aning

Aning uttalas an|ing och är ett substantiv -en -ar.

Aning betyder:

Ordformer av aning

Singular

aning
obestämd grundform
anings
obestämd genitiv
aningen
bestämd grundform
aningens
bestämd genitiv

Plural

aningar
obestämd grundform
aningars
obestämd genitiv
aningarna
bestämd grundform
aningarnas
bestämd genitiv

Aning är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Andra språk

Aning på Engelska

 • touch, trace, suspicion, hint - a small amount, a dash of pepper, I', ve got a bit of a cold
 • suspicion, idea, presentiment, notion - premonition, foreboding, he hasn', t the slightest idea, he hasn', t a clue, suspicions, I', ve no idea what it would cost

Hur används ordet aning

 1. Det första försöket att beskriva gravitationen gjordes av Isaac Newton, som insåg att det är samma grundläggande kraft som får föremål på jorden att falla till marken, som håller till exempel månen i sin bana runt jorden, även om han medgav att han inte hade en aning om hur en sådan "verkan på avstånd" fungerade rent fysikaliskt. Med den allmänna relativitetsteorin beskrevs gravitationen som en krökning av rummet (och tiden), och vad vi ser som en kraft som får massor att accelerera mot varandra är då en direkt konsekvens av att de färdas i "räta linjer" i denna böjda rumtid. I en populär modell tänker man sig en uppspänd gummiduk på vilken massorna ligger och orsakar att duken i närheten sjunker ned en bit. (källa)
 2. Den långfenade grindvalen är ganska lik den kortfenade grindvalen vad avser kroppsform och färg. Men den långfenade är en aning större. Hanen kan bli upp till 7,2 meter lång och honan 5,1 meter. Maxvikten är 3,95 ton respektive 1,4 ton. Människan är grindvalens största fiende. (källa)
 3. Inom psykologin betyder implicit samma sak som omedvetet. Implicit minne är exempelvis när vi inte kan redogöra för portkoden men ändå slå den med fingrarna. Att vi kan lära oss tala vårt modersmål grammatiskt korrekt utan att ha en aning om vad grammatik är beror på implicit inlärning. Vår förmåga att reagera på mycket svaga eller korta stimuli från sinnena utan att medvetandet kan upptäcka dem kallas implicit eller subliminal perception. (källa)
 4. En språkform som är så nära besläktad med standardpersiskan att den som regel betraktas som en persisk dialekt talas av en betydande del av befolkningen i Afghanistan. Denna språkform benämns dari (fârsi dari) och kan allmänt sägas vara en aning mer konservativ än standardpersiskan. Skillnaden mellan språkformerna kan liknas vid skillnaden mellan rikssvenskan och finlandssvenskan. Dari talas som modersmål av cirka hälften av den afghanska befolkningen och är även det dominerande språket i huvudstaden Kabul. (källa)
 5. Isberg består av sötvatten. De har bara en aning lägre densitet än det omgivande havet, vilket gör att omkring 9/10 av isberget befinner sig under vattenytan. Isberg kan bli mycket stora, de största på tusentals kvadratkilometer. (källa)
 6. Den växer som en buske eller som ett mindre träd på tre till sex meter. Växten har slät, svagt gråbrun bark, kronan är en aning cypressaktig med förgreningar längs hela stammen. Bladen är 4–8 centimeter långa och som unga brunröda och glansiga. Med tiden blir de läderartade. Blommorna är små och vita och frukten avlång, mörkbrun och innehåller 1–3 frön. (källa)
 7. Cembalons strängar knäpps av små stift som förr tillverkades av vingpennor från fåglar men numera vanligen av termoplasten polyoximetylen (POM, delrin). Stiften sitter i en liten trälåda, docka, som i sin tur sitter på tangenten, en aning rörligt monterade, så att de kan knäppa strängen ungefär som man med ett plektrum knäpper på en sträng. Mekaniken och den hörbara knäppningen ger instrumentet en ljus och spröd klangfärg som påminner om lutans. De tunna strängarna och det knäppande anslaget gör att strängens grundton och lägre övertoner avklingar tämligen fort, och då återstår de höga övertonerna, vilket ger det karakteristiska ljudet. Konstruktionen gör också att en cembalo förlorar stämningen mycket fort. Som cembalist måste man därför själv kunna stämma sitt instrument, vilket ju inte krävs av en pianist. (källa)
 8. Traditionell klättring, eller bara tradklättring, är ett en aning löst begrepp inom klättersporten. Oftast menar man den typ av klättring där klättrarna placerar säkringar själva, där det inte finns bultar, och är således en motsats till sportklättring. Tradklättring skadar inte klippan och kräver inga permanenta säkringar, klättrarna lämnar klippan precis som de fann den. (källa)
 9. Medellängden minskade en aning bland män under 1800-talets första hälft för att senare öka drastiskt under 1900-talet. Genom att titta på mätningar från mönstring av män i Sverige kan man snabbt märka av den ökade kroppslängden hos män. På 1850-talet var medellängden bland mönstrade män i Sverige 167,4 cm, för att 2004 vara 180,2 cm, vilket är en längdökning på närmare 1,5 dm. Åldern för när den slutgiltiga längden uppnås kontinuerligt blivit lägre samtidigt som åldern för mönstring sänkts från 21 år på 1840-talet, till 18 år från och med år 1955. Båda faktorerna gör att siffrorna inte är helt jämförbara. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.