Annanstans Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder annanstans, varianter, uttal och böjningar av annanstans

Annanstans synonym, annat ord för annanstans, vad betyder annanstans, förklaring, uttal och böjningar av annanstans.

Vad betyder och hur uttalas annanstans

Annanstans uttalas ann|an|stans ad och är ett verb.

Annanstans betyder:

Ordformer av annanstans

Ordform(er) annanstans adverb

Andra språk

Annanstans på Engelska

 • elsewhere - in another place, somewhere else

Hur används ordet annanstans

 1. Begreppet getto eller ghetto har i idag en delvis annorlunda definition än vad det har haft historiskt. I boken "Ghettot- som geografisk, historisk och sociologisk företeelse" av Tommy Book och Jonas Stier beskrivs begreppets nutida definition som en plats där människor som "saknar eller avviker från majoritetens etniska och kulturella tillhörighet" är bosatta. Dessa människor delar en "ofördelaktig socioekonomisk situation, ett otillräckligt kulturellt och socioekonomiskt kapital för att bo någon annanstans eller en låg social status, jämfört med det omgivande samhällets medlemmar." Därför har begreppet, i vid bemärkelse, blivit ett uttryck för marginalisering och segregation i samhället. Ordet getto har dock en begränsad användning i Sverige. Bland annat polisen talar om utsatt område för att beskriva ett "geografiskt avgränsat område som karaktäriseras av en låg socioekonomisk status där de kriminella har en inverkan på lokalsamhället". (källa)
 2. Myndigheternas rätt till olika typer av kontroller är mer begränsade på hemfridsskyddade platser än annanstans och förutsätter i allmänhet åtminstone en skälig misstanke om allvarligt brott eller liknande. (källa)
 3. Varje kardinalpräst tilldelas en titelkyrka i Rom, även om han är biskop eller ärkebiskop i ett stift någon annanstans. Idag (2017) finns det 163 titelkyrkor i Rom. (källa)
 4. Vid elektriskt spel sitter det utanpå klockan en slaghammare i vars andra ände det finns en magnet och en spole. Någon annanstans, var som helst men i en kyrka vanligast på orgelläktaren står ett elektriskt spelbord som ser ut som en liten elorgel. Vid spel på de elektriska spelbordet skickar tangenten en strömimpuls till spolen som drar magneten till sig. Eftersom slaghammaren är upphängd som en pendelaxel kommer den att röra sig åt andra hållet och slå till klockan på utsidan. En stålfjäder returnerar hammaren till utgångsläget. (källa)
 5. Den som, med skyldighet att vara lojal mot Förenta staterna, tar krig mot dem eller följer deras fiender eller ger dem hjälp och stöd inom Förenta staterna eller någon annanstans, är skyldig till landsförräderi och skall dömas till döden, eller fängslas inte mindre än fem år och böta inte mindre än $10 000, och får inte heller inneha ett allmänt ämbete i Förenta staterna. ― United States Code Titel 18 § 2381. (källa)
 6. En matsäck är en måltid, vanligtvis lunch, som förbereds hemma och bärs för att ätas någon annanstans, som i skolan, på arbetsplatsen, eller på en utflykt. Då matsäcken är avsedd att ätas på resa talar man också om vägkost eller färdkost. Då är det ofta frågan om mellanmål eller mat för flera måltider. En måltid som äts ute i det fria kallas även för picknick, då ofta med avseende på själva utfärden. (källa)
 7. Ett annat skäl för protektionism inom till exempel jordbruks- och livsmedelssektorn, ofta anfört av nationalister under 1800-talet och av starka intressegrupper inom EU, är att undvika det utlandsberoende som frihandeln innebär om det går att producera till exempel livsmedel billigare någon annanstans i världen. (källa)
 8. Till de vanliga symtomen räknas bland annat bulor i huvudregionen, till exempel kring ögon, ansikte, panna och hjässa samt svullna lymfkörtlar. Hudsvullnaderna kan migrera, det vill säga de kan försvinna inom några dagar eller timmar och sedan dyka upp igen någon annanstans. Svullnaden behöver inte nödvändigtvis betyda att parasiten befinner sig precis vid själva svullnaden, utan svullnaden kan även vara ett uttryck för immunförsvarets reaktion mot främmande organismer. (källa)
 9. Den allmänna termen på svenska språket för Retreat är annars kort och gott reträtt, retirera, och betecknar vilket tillbakadragande som helst med den allmänna innebörden att lämna innehavd plats eller position och ta sig någon annanstans. (källa)
 10. Typ B: Ett parnings- och bosättningsområde där alla avelsaktiviteter uppträder, men de flesta foderområden förekommer någon annanstans. (källa)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.