Antydan Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder antydan, varianter, uttal och böjningar av antydan

Antydan synonym, annat ord för antydan, vad betyder antydan, förklaring, uttal och böjningar av antydan.

Synonymer till antydan

Andra språk

Antydan på Engelska

 • suggestion, indication, hint, intimation - a brief or fleeting suggestion, a suspicion of a beard, the event provides some insight into the current political situation

Hur används ordet antydan

 1. Getapeln växer som buske eller lågt träd, och blir uppemot 8 meter högt. Grenspetsarna har långa tornar. Dess blad är fintandade och brett ovala med en antydan till hjärtform  och en typisk vridning av spetsen. Blommorna är gröngula och små, blomställningen är knippen i bladvecken. Frukten är en stenfrukt med tre kärnor, först röd och sedan svart, och den är giftig. Giftet är irriterande på magslemhinnorna och ger rödfärgad urin. (källa)
 2. Glasskärare är ett verktyg för att skära glas med, oftast är det fönsterglas som bearbetas. Skär glas gör man inte i egentlig mening, verktyget ritsar en skåra eller en antydan i glaset. (källa)
 3. Genom den samma år utfärdade rättegångsordnantien bestämdes, i överensstämmelse med kungens förslag, att den i Stockholm inrättade hovrätten, vilken fick namnet Svea hovrätt, skulle döma kungens dom. Grundsatsen, att någon prövning av vad hovrätten dömt, inte kunde komma i fråga, blev dock, som man finner av en antydan i rättegångsordinantien, inte oåterkalleligt fastslagen. I den 1615 utfärdade rättegångsprocessen blev nämnda antydan närmare utförd på följande sätt: "ändock Sveriges lag medgifver, att ingen må vädja från denna wår konungsliga dom och Hofrätt. . . . , likväl medan wi ega högsta dom öfver alla domare i Sverige och oss bör om alla mål sanning utleta såsom ock återbryta alla skrocksoknir, därföre må den, som finner sig besvärad öfver wår konungsliga dom icke genom något vädjande utan genom ödmjuk böneskrift gifva om sitt besvär tillkänna och njuta hos oss beneficium revisionis". Därmed var planen att låta hovrätten utgöra den högsta instansen övergiven. (källa)
 4. Då oppositionen mot kyrkan och anslutningen till de katariska idéerna ofta hade framträtt utan direkt historiskt samband på olika platser, fick rörelsen formen av ett flertal sekter med olika namn och till det yttre olika utseenden. I Italien kallades katarerna patarener (troligen efter stadsdelen Pataria i Milano), i Nederländerna piphler (troligen en förvanskning av paulicianer), i en del av Frankrike tisserands ("vävare", eftersom det bland vävarna fanns ett stöd för den nya rörelsen). I södra Frankrike var de kända under namnet albigenser, efter staden Albi. Mycket utbredd var också beteckningen bulgari, en antydan om rörelsens historiska utgångspunkt. (källa)
 5. Svenska kyrkan firar söndagen under rubriken "Livets bröd" med fokus på nattvarden. På fjärde söndagen läses evangeliet om Den blindfödde, om Människosonens upphöjelse på korset och om den förlorade sonen. De gammaltestamentliga läsningarna denna söndag handlar om det utlovade landet – en antydan om himlens salighet. (källa)
 6. Ankarslutens form och utförande ger en antydan om byggnadens ålder, då de under olika epoker har fått olika utföranden. Ankarslutar i Gamla stan i Stockholm ger en bra provkarta för olika utföranden från medeltiden till 1850-talet. Medeltida ankarslutar utformades som raka järn eller X-formade järn. (källa)
 7. Myskhjortarna är nära släkt med hjortdjuren men har många primitiva egenskaper (egenskaper som fanns hos de ursprungliga djuren i gruppen, men som nu är ovanliga) som kan tyckas egendomliga hos hovdjur. Så saknar till exempel båda könen varje antydan till hornbildning och även tårgropar och tårkörtlar på tårbenen saknas. Gallblåsa finns (den saknas hos de andra hjortarna). Storhjärnans vindlingar är små. Svansen är mycket kort och tjock. Hannen har ständigt växande, långt ur munnen utskjutande och spetsiga övre hörntänder som är ungefär 7,5 cm långa. Vidare har hannen en omkring 6 cm lång och 2 cm tjock "myskpung", som ligger i djurets buksida, omedelbart framför förhudsmynningen och som avsöndrar mysk, ett starkt doftande ämne. (källa)
 8. Efter att fullständigt ha kartlagt genomsekvenserna hos människan och schimpansen kunde man konstatera att skillnaden mellan dem efter sex miljoner års separat utveckling är ungefär tio gånger större än mellan två människor som inte är släkt med varandra och ungefär tio gånger mindre än mellan råttor och möss. Man har uppskattat att människans utvecklingslinje skildes åt från schimpansen för omkring fem miljoner år sedan och från gorillans för omkring åtta miljoner år sedan. 2001 hittade man dock ett omkring sju miljoner år gammalt hominint kranium, klassificerad som Sahelanthropus tchadensis i Tchad, vilket gav en antydan om att utveckling gått skilda vägar ännu tidigare. (källa)
 9. Ulven (äldre ord för varg) hade just varg (i betydelsen 'främling', 'våldsverkare', 'dråpare', 'strypare') som noanamn. När ordet "varg" tappade karaktären av noanamn övergick man till andra noanamn. En del anspelade på 'grå': t.ex. Gråben, Gråfot, Den grå eller Fadan grå. Andra anslöt till 'tasse' (som anspelar på vildmark, ödemark): Tassen, Tassa, Tusse. En tredje kategori har en demoniserande antydan: Odjur, Buse, Skam, Fan, Kuse. Dialektalt förekommer även en grupp insmickrande namn som Gull, Gullfot, Gullegrå. (källa)
 10. Många män har naturligt växande polisonger. Även vissa kvinnor har antydan till dem. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.