Approximativt Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder approximativt, varianter, uttal och böjningar av approximativt

Approximativt synonym, annat ord för approximativt, vad betyder approximativt, förklaring, uttal och böjningar av approximativt.

Synonym till approximativt

Hur används ordet approximativt

  1. Ett approximativt samband mellan halveringstiden T och sönderfallshastighet p i procent ges av formeln. (källa)
  2. Golv utformas i regel så lika horisontalplan som möjligt, det vill säga utan lutning, baserat på användning av vattenpass och/eller lod. Fastän havsytan och jordytan approximativt är sfäriska, betraktas de i vardagligt tal såväl som i småskaliga naturvetenskapliga modeller ofta som horisontalplan. (källa)
  3. Om en eller flera av pejlingarna är oriktig bildar ortlinjerna en feltriangel där de möts. Ju större feltriangeln blir, desto större osäkerhet är det i pejlingarna. Om man inte har möjlighet att göra om pejlingarna, kan man anta att positionen approximativt ligger i feltriangelns tyngdpunkt. Dock bör man navigationsmässigt utgå ifrån att man befinner dig i den minst fördelaktiga positionen (närmast grund etc.). (källa)
  4. Normalfördelningens betydelse framgår av den centrala gränsvärdessatsen enligt vilken summan av ett stort antal oberoende slumpmässiga variabler är approximativt normalfördelad under vissa allmänna förutsättningar oavsett vilken fördelning dessa variabler hade från början. Normalfördelningen är därför betydelsefull för beskrivningar av företeelser i naturen och i samhällen då många skeenden kan beskrivas med stor noggrannhet av normalfördelningen. (källa)
  5. Av republiken Sloveniens approximativt 2 miljoner invånare utgör slovenerna 90 %. Slovenernas språk, det slovenska, är landets officiella språk. Man värnar om minoriteternas rättigheter och därför är även ungerska och italienska officiella språk i de områden som befolkas av en ungersk och en italiensk minoritet. Den stora merparten av slovenerna bekänner sig till den romersk-katolska tron. (källa)
  6. där Kw är jämviktskonstanten, som definieras utifrån aktiviteterna, vilka approximativt är lika med mätetalen för koncentrationerna. Aktiviteten för det rena vattnet, H2O, sätts till 1 och därför gäller. (källa)
  7. Uttrycket finns i många språk, ursprunget är oklart, men en sannolik förklaring är att hantverkare traditionellt ibland använde sin egen tumme för att approximativt (ungefärligen) uppmäta sträckor. (källa)
  8. Den relativa volymändringen anges av volymutvidgningskoefficienten som är approximativt tre gånger längdutvidgningskoefficienten. (källa)
  9. Det finns metoder för att bestämma lösningar till vissa typer av differentialekvationer. I de flesta fall saknas sådana metoder, men alla differentialekvationer kan lösas approximativt med numeriska metoder. (källa)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.