Arkadisk Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder arkadisk, varianter, uttal och böjningar av arkadisk

Arkadisk synonym, annat ord för arkadisk, vad betyder arkadisk, förklaring, uttal och böjningar av arkadisk.

Vad betyder och hur uttalas arkadisk

Arkadisk uttalas ark|ad|isk [-a´d-] och är ett adjektiv -t -a.

Arkadisk betyder:

Ordformer av arkadisk

Böjning (i positiv) arkadisk en ~ + subst. arkadiskt ett ~ + subst. arkadiska den/det/de ~ + subst.

Arkadisk är ett adjektiv

Adjektiv är en ordklass. Orden i denna ordklass anger egenskaper som stor eller grön, eller tillstånd som stängd eller öppen. Adjektiv talar om hur någonting annat (ofta ett substantiv) är eller uppfattas, till exempel "en fin bil". En vanlig minnesramsa (som även finns i många andra varianter) är: ”Adjektiven sedan lär, hurudana tingen är, till exempel sur och tvär.” Själva ordet "adjektiv" kommer av latinets adjectivum (av adjicere, tillägga).

Andra språk

Arkadisk på Engelska

  • arcadian

Hur används ordet arkadisk

  1. Landskapets östra och västra delar fylls av två väldiga bergskedjor, Parnon och Taygetos (även känt som Pentadaktylos, "det femfingrade"), som i söder löper ut i två ansenliga halvöar som slutar i Greklands båda sydligaste uddar, Kap Malea och Kap Matapan. Mellan dessa båda uddar ligger den rymliga Lakoniska viken. Landets mellersta del är en vidsträckt slätt, som i sydöstlig riktning genomströmmas av huvudfloden Eurotas, som rinner upp i de arkadiska gränsbergen och faller ut i Lakoniska viken. Floden utgör bottnen av en bergomsluten kitteldal. De båda bergskedjornas utlöpare tränger sig nämligen både i norr och i söder så tätt tillsammans, att endast smala pass utmed floden lämnar tillträde. Nedanför de södra passen vidgar sig floddalen ånyo till den sumpiga strandslätten vid Helos. (källa)
  2. Landskapet Arkadien är berömt sedan före antiken och brukar beskrivas som ett idylliskt och ursprungligt landskap oförstört av civilisationens krav. Det har förekommit i s.k. arkadisk poesi eller herdediktning under flera tusen år. Senare skalder, i synnerhet författare av herdekväden under renässansen, har prisat Arkadien som ett hem för paradisisk oskuld och stilla lycka. Floden Alfeios flyter genom landskapet. Motorvägarna A7 och A71 går genom Arkadien. (källa)
  3. Vissa ord hos Homeros återfinns i klassisk grekiska i övrigt endast i arkadisk-kypriska dialekter, och man har därför tidigare räknat med ett tredje, arkadiskt-kypriskt, dialektinslag i det homeriska språket. Efter att Linear B-inskrifterna från Greklands bronsålder kunnat tydas på 1950-talet har det visat sig att vissa av dessa ord fanns i mykensk grekiska. Det antas därför vanligen numera att dessa ord är nedärvda inom den joniska dialekten från den mykenska grekiskan. Detta har framförts som argument för hypotesen att den episka traditionen går tillbaka ända till mykensk tid, men även detta är mycket osäkert och omdiskuterat. (källa)
  4. Arkadisk-kypriska dialekter - talades i Arkadien och på Cypern. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.