Arrangemang Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder arrangemang, varianter, uttal och böjningar av arrangemang

Arrangemang synonym, annat ord för arrangemang, vad betyder arrangemang, förklaring, uttal och böjningar av arrangemang.

Synonymer till arrangemang

Vad betyder och hur uttalas arrangemang

Arrangemang uttalas ar|range|mang [-??ema?´ el. -n?-] och är ett substantiv -et; pl. arrangemang.

Ordformer av arrangemang

Singular

arrangemang
obestämd grundform
arrangemangs
obestämd genitiv
arrangemanget
bestämd grundform
arrangemangets
bestämd genitiv

Plural

arrangemang
obestämd grundform
arrangemangs
obestämd genitiv
arrangemangen
bestämd grundform
arrangemangens
bestämd genitiv

Arrangemang är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Andra språk

Arrangemang på Engelska

 • arrangement, organization - contrivance, event, activity, several exciting events will be taking place in the city this summer
 • arrangement - adaptation of a piece of music, write an arrangement

Hur används ordet arrangemang

 1. Golf är en av de få bollsporter som inte kräver ett standardiserat spelområde. Det spelas på en golfbana som har antingen 9 eller 18 hål. Varje hål på banan måste innehålla en tee att slå ut bollen ifrån, och en green som innehåller själva hålkoppen. Det finns andra vanliga former av terräng emellan, såsom fairway, ruff och hinder, men varje hål på en golfbana är unikt i dess specifika utformning och arrangemang. (källa)
 2. Golfbollens storlek och beskaffenhet definieras i golfreglerna. Diametern av en golfboll skall minst vara 42,67 mm, och dess vikt får inte överstiga 45,93 g. Ytan på golfbollen är försedd med cirka 300 till 450 urgröpningar (dimples). Det exakta antalet dimples är inte fastställt. Nästan varje tillverkare använder ett särskilt arrangemang av dimples, vilka är avsedda att optimera projektilbanan. De första golfbollarna hade inga dimples. De var helt enkelt runda och släta. Däremot konstaterades sedan att spåren och fårorna i golfbollarna som uppvisades efter många års användning gynnade dess flykt. Då började fåror graveras in i golfbollarna, vilket gav upphov till dimples. (källa)
 3. Hardingfela användes i soundtracken till Sagan om de två tornen och Sagan om konungens återkomst komponerade av Howard Shore, för att ge den huvudsakliga stämningen till Rohantemat. Användandet av hardingfelan i filmerna är dock inte traditionellt då temat inte använder sig av den spelmansmässiga stråkföringen över två strängar samtidigt för att åstadkomma harmonier. Hardingfelan används också i soundtracket till Fargo, komponerat av Carter Burwell. Här är användningen mer traditionell, huvudtemat är ett arrangemang av en norsk folksång, Det förlorade fåret. I den finska filmen Umur från år 2002 kan man även höra hardingfelan spelas i filmmusiken komponerad av Carl-Johan Häggman. (källa)
 4. Numera återfinns klacken främst inom idrotten, ofta fastare organiserad i supporterklubb, tifo e.dyl. I en och samma klack kan ett flertal supporterklubbar finnas närvarande men de flesta representerar vanligen inte någon klubb alls. Det som utmärker klacken under en match är att de sjunger mer än övriga publiken och har oftare tifo-arrangemang. Ibland så har klacken en klackledare som leder klacken och väljer hejaramsa. (källa)
 5. Hinderbanor används inom både motions- och tävlingsidrott. Bland tidiga och långlivade svenska arrangemang finns Fältstafetten (1940-talet–2005). Under 2000-talet har etablerats amerikanskt influerade så kallade OCR-tävlingar (Obstacle Course Racing, 'hinderbanelöpning'), ofta med mer extrema inslag. Ett sådant återkommande arrangemang är Tough Viking. (källa)
 6. Vid utställning skall finnas kommissarie, som ansvarar för utställningens tekniska arrangemang och upprätthållande av ordning, och en bestyrelse med minst tre ledamöter, som är ansvarig för att utställningen genomförs enligt gällande bestämmelser. (källa)
 7. Blommorna kan vara arrangerade på många olika sätt i ställningen. Ordet "blomställning" kan också stå för en viss typ av sådant arrangemang. (källa)
 8. Skulle avstängningen misslyckas så kommer fissionsprocessen för vattenmodererade reaktorer (PWR, BWR) i alla fall att upphöra när vattnet börjar koka bort, då vattnet är nödvändigt som moderator för att bromsa upp neutronerna till en lagom hastighet för att kunna åstadkomma kärnklyvning. Om inte förr så upphör kärnklyvningsprocessen när härden börjar kollapsa, då processen kräver ett väldefinierat geometriskt arrangemang av bränsle och moderator. (källa)
 9. Indelningsverket var ett personalfinansieringssystem inom svenska staten och försvaret grundat på naturahushållning. Innan det svenska samhället hade frångått naturahushållning bestod kronans inkomster i första hand av råvaru- och livsmedelsprodukter, vilka inte på enkelt sätt kunde omsättas i kontanter. För att bäst dra nytta av dessa inkomster konstruerades ett system där inkomster samlades in ute i landet och fördelades direkt till ämbetsmän och befattningshavare. Ofta knöts specifika områdens avkastning direkt till någon förmånstagare. I fallet med den indelta armén och indelta kronobåtsmän för flottan skapades rotar bestående av två till fem hemman vilka själva skaffade en soldat (eller båtsman) och underhöll denne med torp och extra stöd. Officerare fick liknande arrangemang. Exakta villkor skrevs i ett kontrakt mellan rotens bönder och soldaten. (källa)
 10. Sporten är Sveriges tredje största lagidrott (registrerade spelare) efter fotboll och futsal. Den är dessutom en av Sveriges allra största sporter sett till antalet utövare varje vecka, med fritids- och skolverksamhet, korpverksamhet, företagsarrangemang, kompisgäng med mera. (källa)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.