Assistera Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder assistera, varianter, uttal och böjningar av assistera

Assistera synonym, annat ord för assistera, vad betyder assistera, förklaring, uttal och böjningar av assistera.

Synonym till assistera

Vad betyder och hur uttalas assistera

Assistera uttalas as|sist|era och är ett verb -de.

Assistera betyder:

Ordformer av assistera

Aktiv

assistera
infinitiv
assisterar
presens
assisterade
preteritum
assisterat
supinum
assisterande
presens particip
assistera
imperativ

Passiv

assisteras
infinitiv
assisteras
presens
assisterades
preteritum
assisterats
supinum

Perfekt particip

assisterad en
~ + subst.
assisterat ett
~ + subst.
assisterade den/det/de
~ + subst.

Assistera är ett verb

Verb (av lat. verbum, ord), ordklass som innefattar ord som uttrycker handlingar, skeenden, processer, tillstånd och liknande. En vanlig minnesramsa, som även finns i många andra varianter, är Verb är någonting man gör, cyklar, tutar, springer, kör. Exempel på verb är redigera, skriva, åldras, må, trivas, sjunga, ljuga. Eller helt enkelt ord man kan sätta att framför.

Andra språk

Assistera på Engelska

  • assist, help - two house physicians assisted at the operation

Hur används ordet assistera

  1. Generalkonsul är titeln för den diplomat som förestår ett generalkonsulat. Generalkonsuln är en stats representant i ett främmande land. Typiska uppgifter för en generalkonsul är att assistera och beskydda sändarstatens medborgare i mottagarstaten. Titeln generalkonsul är hierarkiskt högre än konsul och vicekonsul. (källa)
  2. En hemförlossning är en förlossning i en icke-klinisk miljö, vanligtvis det egna hemmet. Det syftar oftast en planerad hemförlossning, där föräldrarna förberett för att föda hemma. Den kan vara oassisterad eller assisterad av barnmorska, doula, familjemedlem eller vän. Oftast avslutas förlossningen även hemma, men ibland sker en överföring till sjukhus. Hemförlossning kan också vara ofrivillig eller planerad, då förlossningen helt enkelt går så snabbt att kvinnan inte hinner in till sjukhus innan barnet är fött. (källa)
  3. Kammarjungfrur fick förr som regel sin plats med hjälp av kontakter och rekommendationer, men även annonsering förekom: av en kammarjungfru krävdes kunskap inom klädvård, frisering och även gärna franska och övriga kunskaper hennes arbetsgivare hade. Liksom övriga tjänare hade de inga andra förmåner än vad arbetsgivaren önskade ge dem, men sedvanan gav en kammarjungfru en mer privilegierad ställning än övriga tjänare, och liksom för andra "trotjänare", sågs det som en skyldighet att en gammal kammarjungfru som inte längre kunde arbeta blev omhändertagen av sina förra arbetsgivare, och hon bodde då ofta kvar i deras hus utan att behöva göra mer än att assistera med de arbetsuppgifter hon hade lust till. (källa)
  4. En navigatör i ett flygplans besättning har till huvudsaklig arbetsuppgift att sköta navigeringen. Navigatörens uppgift är att assistera den flygande besättningen bl.a med att meddela vilken kurs som ska styras, beräknade ankomsttider m.m. I vissa, främst militära, flygplan hade navigatören sin plats i en speciell glasnos där denne hade mycket god uppsikt över färdvägen. (källa)
  5. I nutid avser souschef - egentligen sous-chef de cuisine - oftast titel för kock i större inrättning som har uppdrag att assistera köksmästaren. Fördelningen av ansvaret mellan köksmästare och sous-chef varierar mellan restauranger, men i större köksmiljöer kan flera souschefs ansvara över egna avdelningar med egen personal, utöva visst personalansvar och har dessutom ansvaret för köket när köksmästaren är borta. (källa)
  6. Tandsköterska arbetar med tandvård, förebyggande tandvård och tandhälsoinformation. I samband med behandlingar assisterar tandsköterskan en tandläkare. Tandsköterskan kan även assistera en tandläkare vid oralkirurgi. (källa)
  7. Affärsunderrättelseverksamhet är sådan underrättelseverksamhet som sker för att stödja ett företags eller organisations affärsverksamhet. Den brukar enligt dagens (2016) praxis oftast delas in i internt (business intelligence) och externt inriktad underrättelseverksamhet. Omvärldsanalys, konkurrentanalys, marknadsanalys, m.fl. är exempel på det senare. Affärsunderrättelseverksamhet bedrivs ofta på flera olika nivåer inom ett företag, t.ex. av en marknadsavdelning eller en renodlad underrättelsefunktion. Det är inte ovanligt att anlita externa konsulter för att assistera i eller bedriva delar av ett företags underrättelseverksamhet. (källa)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Populärast:

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.