Attentat Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder attentat, varianter, uttal och böjningar av attentat

Attentat synonym, annat ord för attentat, vad betyder attentat, förklaring, uttal och böjningar av attentat.

Synonymer till attentat

Vad betyder och hur uttalas attentat

Attentat uttalas at|tent|at [-a´t] och är ett substantiv -et; pl. attentat.

Ordformer av attentat

Singular

attentat
obestämd grundform
attentats
obestämd genitiv
attentatet
bestämd grundform
attentatets
bestämd genitiv

Plural

attentat
obestämd grundform
attentats
obestämd genitiv
attentaten
bestämd grundform
attentatens
bestämd genitiv

Attentat är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Andra språk

Attentat på Engelska

 • (attempted) assassination, attack - an act of violence, attempted murder

Hur används ordet attentat

 1. Helvetesmaskin kallades sedan slutet av 1600-talet ett med krut, bomber eller andra sprängämnen utrustat fartyg, som drevs eller fick flyta mot broar, dammar och dylikt, där det genom stöten exploderade och åstadkom förödelse. Numera menar man med helvetesmaskin vanligen ett för åstadkommande av en oväntad och förstörande explosion avsett mordverktyg, till exempel en med ett explosivt ämne fylld låda, vilken efter en viss beräknad tid exploderar. De användes vid attentat av anarkister i 1800-talets Ryssland, så kallade nihilister. (källa)
 2. kriser efter attentat på vitala försörjningssystem, genom spridning av radioaktivt, kemiskt eller biologiskt material, eller på centrala samhällsorgan. (källa)
 3. Tekniskt sett räknas en händelse inte som olycka om någon medvetet orsakat den, till exempel om terrorister före starten mixtrat med motorn i ett flygplan så att det havererar. Då rör det sig istället om attentat eller sabotage. (källa)
 4. Ett antal antisemitiska angrepp har skett mot judar och synagogor i Sverige, särskilt i Malmö synagoga, till följd av missnöjet över Israel–Palestina-konflikten framför allt bland vissa muslimska grupper. Även moskéer i Sverige har utsatts för attentat liksom Jehovas vittnens Rikets sal. (källa)
 5. Det är Rikskriminalpolisen som genom nationella sambandskontoret och rikskommunikationscentralen håller beredskap vid riksangelägenheter, och vid sådana händelser ger service till myndigheter utanför polisväsendet. Rikskriminalpolisen är officiellt sektorsansvarig myndighet för Polisen, och ska samordna arbetet med krisberedskapen dels gentemot andra polismyndigeheter, dels gentemot andra myndigheter. Händelser som detta gäller innefattar naturkatastrofer, större olyckor och attentat. De polisiära uppgifterna innefattar vid sådana tillfällen exempelvis trafikreglering, utrymning av skadeplatsen och bevakning av densamma, eftersökning av personer som försvunnit, är chockerade, eller skadade, utreda brott, och söka gärningsmän. (källa)
 6. Terrorister har ofta med vetskapen om att deras liv kommer att ta slut efter utfört attentat – till exempel anarkister och nihilister i Tsarryssland. Ett annat exempel är de moderna självmordsbombarna. (källa)
 7. En självmordsattack är ett attentat som är utformat så att utövaren får dödliga skador. Motivet är ofta politiskt och/eller religiöst. Många självmordsbombningar förekommer på platser med mycket folk, som torg, eller under färd i fordon som buss, båt, flygplan och tåg. Självmordsbombningar är en form av terrorism i de fall då de riktas mot civila. (källa)
 8. Säkerhetspolisen har som uppgift att bedriva kontraspionage. Bland annat arbetar man för att hindra flyktingspionage - främmande makters övervakning och attentat mot politiska motståndare i Sverige samt stävjande av främmade makters spionage mot högteknologisk industri. (källa)
 9. Ett utegångsförbud kan utfärdas av en regering eller annan myndighet. Personer som trotsar utegångsförbudet kan bli frihetsberövade av polis, militär eller annan ordningsmakt. I vissa fall kan utegångsförbudet vara en permanent åtgärd. I exempelvis vissa amerikanska städer, däribland Washington D.C., råder permanent utegångsförbud för omyndiga efter midnatt. Utegångsförbudet kan också vara en tillfällig åtgärd som vidtas i samband med ett undantagstillstånd. Det kan exempelvis utfärdas i försök att återställa ordningen efter kravaller, upplopp, attentat eller andra oroligheter (som till exempel oroligheterna i Parisupploppen 2005), eller för att förtrycka vissa befolkningsgrupper (som till exempel utegångsförbuden som judar påbjöds under den nazityska regimen). (källa)
 10. Bomber av växlande, ofta mycket primitiv konstruktion, ibland även benämnda helvetesmaskiner, har använts vid attentat av anarkister, revolutionärer och våldsverkare. Idag är bomber mest associerade med terrordåd. (källa)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.